Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-PTH-139410-TT
Cơ quan hành chính: Phú Thọ
Lĩnh vực thống kê: Lữ hành
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Tổng cục Du lịch
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có):
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch
Cơ quan phối hợp (nếu có):
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan HC
Thời hạn giải quyết: 20 ngày làm việc tính từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ
Đối tượng thực hiện: Tổ chức
Kết quả thực hiện: Giấy phép
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: Tổ chức, cá nhân chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định của pháp luật
Bước 2: - Tổ chức nộp hồ sơ tại Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả thuộc Sở Văn hoá, thể thao và Du lịch Phú Thọ . Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả kiểm tra hồ sơ:
+ Nếu hồ sơ chưa đúng, chưa đủ theo quy định thì hướng dẫn cụ thể một lần, đầy đủ để cá nhân bổ sung, hoàn chỉnh.
+ Nếu hồ sơ đã đủ thì tiếp nhận, viết giấy hẹn trả kết quả cho tổ chức.
Bước 3: Tổ chức mang giấy hẹn tới Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả thuộc Sở Văn hóa, thể thao và du lịch để nhận kết quả; cán bộ Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch trả kết quả cho tổ chức
Điều kiện thực hiện
Nội dung Văn bản qui định
Có ít nhất 03 hướng dẫn viên được cấp thẻ hướng dẫn viên du lich quốc tế
Người điều hành hoạt động kinh doanh lữ hành phải có thời gian làm việc trong lĩnh vực lữ hành ít nhất là 04 năm
- Đơn đề nghị cấp giấy phép kinh doanh lữ hành quốc tế (theo mẫu);
- Bản kê khai thời hạn hoạt động trong lĩnh vực lữ hành của người điều hành hoạt động kinh doanh lữ hành (theo mẫu);
- Bản sao hợp lệ:
+ Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh;
+ Phương án kinh doanh lữ hành (theo mẫu);
+ Chương trình du lịch cho khách quốc tế;
+ Giấy tờ chứng minh thời gian hoạt động của người điều hành hoạt động kinh doanh lữ hành;
+ Bản sao thẻ HDV và hợp đồng của HDV với doanh nghiệp lữ hành;
+ Giấy chứng nhận tiền ký quỹ.
Số bộ hồ sơ: 2 bộ
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [0]
...
TTHC đang xem
Hồ sơ, thủ tục cấp giấy phép kinh doanh lữ hành quốc tế - Phú Thọ
Số hồ sơ:
T-PTH-139410-TT
Cơ quan hành chính:
Phú Thọ
Lĩnh vực:
Lữ hành
Tình trạng:
Còn áp dụng

0
43