Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-PTH-141719-TT
Cơ quan hành chính: Phú Thọ
Lĩnh vực thống kê: Khoa học- Công nghệ
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Khoa học và Công nghệ
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có):
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Khoa học và Công nghệ
Cơ quan phối hợp (nếu có):
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan HC
Thời hạn giải quyết: 10 ngày làm việc
Đối tượng thực hiện: Tổ chức
Kết quả thực hiện: Giấy chứng nhận
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
: - Tổ chức chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định.
- Tổ chức nộp hồ sơ tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả - Sở Khoa học & Công nghệ, bộ phận tiếp nhận hồ sơ kiểm tra hồ sơ, nếu hồ sơ chưa đầy đủ thì hướng dẫn tổ chức hoàn thiện lại, nếu hồ sơ đó đủ thì tiếp nhận, viết giấy hẹn trả kết quả cho tổ chức.
- Tổ chức mang giấy hẹn tới để nhận kết quả; cán bộ bộ phận tiếp nhận trả kết quả cho tổ chức.
Đơn đăng ký hoạt động của Chi nhánh, văn phòng đại diện (theo mẫu)
Quyết định thành lập chi nhánh, văn phòng đại diện
Hồ sơ về trưởng chi nhánh, văn phòng đại diện:
- Quyết định bổ nhiệm.
- Lý lịch khoa học (theo mẫu).
- Bản sao văn bằng đào tạo cao nhất (có chứng thực).
- Sơ yếu lý lích của người đứng đầu có xác nhận của chính quyền địa phương (đối với người đứng đầu không phải của nhà nước), Văn bản xác nhận tư cách pháp lý do cơ quan của nước mà người đó mang quốc tịch cấp (đối với người đứng đầu không phải là công dân Việt Nam).
Hồ sơ về trụ sở Chi nhánh, Văn phòng đại diện:
- Quyết định giao đất.
- Giấy phép xây dựng.
hoặc:
- Quyết định giao trụ sở cơ quan.
hoặc
Hợp đồng thuê, mượn địa điểm làm trụ sở chính.
Bản sao (có chứng thực của cơ quan nhà nước có thẩm quyền) Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động Khoa học và công nghệ của tổ chức Khoa học và công nghệ
Số bộ hồ sơ: 02 (bộ) trong đó có 01 bộ gốc
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [0]
...
TTHC đang xem
Đăng ký thành lập chi nhánh, văn phòng đại diện của tổ chức khoa học và công nghệ (của nhà nước) - Phú Thọ
Số hồ sơ:
T-PTH-141719-TT
Cơ quan hành chính:
Phú Thọ
Lĩnh vực:
Khoa học- Công nghệ
Tình trạng:
Còn áp dụng

0
36