Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-PTH-141909-TT
Cơ quan hành chính: Phú Thọ
Lĩnh vực thống kê: Đường bộ
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Giao thông vận tải Phú Thọ
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có):
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Giao thông vận tải Phú Thọ
Cơ quan phối hợp (nếu có):
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan HC
Thời hạn giải quyết: 5 ngày làm việc, kể từ ngày nộp đủ hồ sơ
Đối tượng thực hiện: Cá nhân
Kết quả thực hiện: Giấy phép
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: Cá nhân chuẩn bị đầy đủ hồ sơ
Bước 2: Cá nhân nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Giao thông vận tải, Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả kiểm tra hồ sơ, nếu chưa đủ thủ tục thì hướng dẫn Cá nhân hoàn thiện lại hồ sơ , nếu đủ thủ tục theo quy định thì viết phiếu nhận, hẹn ngày trả
Bước 3: Cá nhân mang phiếu hẹn trả kết quả đến Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Giao thông vận tải nhận kết quả
- Đơn đề nghị đổi giấy phép lái xe cơ giới đường bộ có xác nhận của cơ quan chủ quản hoặc chính quyền địa phương;
- Bản photocoppy giấy phép lái xe nước ngoaì;
- Bản dịch Giấy phép lái xe nước ngoài ra tiếng Việt được bảo chứng chất lượng dịch thuật của cơ quan công chứng hoặc đại sứ quán, lãnh sự quán tại Việt Nam mà người dịch làm việc, đóng dấu giáp lai với bản photo Giấy phép lái xe;
- Bản photocoppy Hộ chiếu gồm phần số hộ chiếu, họ tên và ảnh người được cấp, thời hạn sử dụng và trang thị thực nhập cảnh vào Việt Nam hoặc bản photocoppy giấy chứng minh nhân dân, chứng minh thư ngoại giao hoặc công vụ do Bộ Ngoại giao Việt Nam cấp;
- 03 ảnh cỡ 3x4 cm;
Xuất trình Hộ chiếu; Giấy phép lái xe khi đổi.
Số bộ hồ sơ: 2 bộ
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định
Đơn đề nghị đổi giấy phép lái xe cơ giới đường bộ APPLICATION FOR EXCHAGE OF DRIVING LICENCE ( dùng cho người nước ngoài – For Foreigner only) - Phụ lục 30
Tải về
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [0]
...
TTHC đang xem
Đổi giấy phép lái xe cho khách Du lịch nước ngoài lái xe đăng ký nước ngoài vào Việt Nam, có giấy phép lái xe quốc tế hay quốc gia còn thời hạn sử dụng, nếu có nhu cầu lái xe ở Việt Nam - Phú Thọ
Số hồ sơ:
T-PTH-141909-TT
Cơ quan hành chính:
Phú Thọ
Lĩnh vực:
Đường bộ
Tình trạng:
Còn áp dụng

0
35