Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-PTH-141985-TT
Cơ quan hành chính: Phú Thọ
Lĩnh vực thống kê: Ngân sách nhà nước
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân tỉnh
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có):
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Tài chính
Cơ quan phối hợp (nếu có): Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Phú Thọ
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan HC
Thời hạn giải quyết: Thẩm định, trình Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét ngay sau khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ
Đối tượng thực hiện: Tổ chức
Kết quả thực hiện: Quyết định hành chính Thông tri duyệt y dự toán
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
: - Tổ chức nộp hồ sơ đề nghị Cấp phát, thanh toán, quyết toán kinh phí (dự toán năm đã được chia cho từng quý ) cấp bù miễn thuỷ lợi phí cho đơn vị thuỷ nông được giao kế hoạch tại phòng Tài chính doanh nghiệp của Sở Tài chính.
- Phòng Tài chính doanh nghiệp kiểm tra nếu hồ sơ đủ thủ tục theo quy định thì giúp Lãnh đạo Sở thẩm định, trình Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, quyết định;
- Tổ chức nhận kết quả đã giải quyết tại phòng Tài chính doanh nghiệp của Sở Tài chính.
- Thông báo cấp hỗ trợ kinh phí miễn thuỷ lợi phí của Bộ tài chính.
- Tờ trình phân bổ cho ngân sách huyện của Sở Tài chính.
- Quyết định cấp kinh phí của Ủy ban nhân dân tỉnh.
Số bộ hồ sơ: 1 bộ
TTHC liên quan nội dung
Không có
TTHC liên quan hiệu lực
Không có
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [0]
...
TTHC đang xem
Cấp phát, thanh toán, quyết toán kinh phí cấp bù miễn thuỷ lợi phí - Phú Thọ
Số hồ sơ:
T-PTH-141985-TT
Cơ quan hành chính:
Phú Thọ
Lĩnh vực:
Ngân sách nhà nước
Tình trạng:
Còn áp dụng
TTHC sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC thay thế - [0]
...
TTHC gần nội dung - [0]
...

0
12