Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-PTH-142145-TT
Cơ quan hành chính: Phú Thọ
Lĩnh vực thống kê: Chế độ - chính sách
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Không
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Lao động - Thương binh và Xã hội
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Tổ chức nộp hồ sơ trực tiếp tại Phòng Người có công thuộc Sở Lao động- Thương binh và Xã hội tỉnh Phú Thọ. Địa chỉ: đường Nguyễn Tất Thành, Trưng Vương, Việt Trì, Phú Thọ; Điện thoại: 0210.3843.831 - Fax: 0210.3845.391
Thời hạn giải quyết: 10 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ
Đối tượng thực hiện: Tổ chức
Kết quả thực hiện: Quyết định trợ cấp hàng tháng hoặc trợ cấp một lần
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: Tổ chức nộp hồ sơ tại phòng Người có công thuộc Sở Lao động – Thương binh và Xã hội tỉnh Phú Thọ.
Bước 2: Trong thời gian 10 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ các giấy tờ hợp lệ, phòng Người có công thẩm định hồ sơ, tham mưu lãnh đạo Sở ra quyết định trợ cấp hàng tháng hoặc trợ cấp một lần hoặc văn bản trả lời nêu rõ lý do đối với những trường hợp không đủ điều kiện.
Bước 3: Tổ chức nhận kết quả tại phòng Người có công thuộc Sở Lao động – Thương binh và Xã hội tỉnh Phú Thọ.
Bản khai cá nhân (Mẫu AH1- Thông tư số 05/2013/TT-BLĐTBXH).
* Trường hợp anh hùng đã chết mà chưa được hưởng, đại diện thân nhân hoặc người thờ cúng lập bản khai (Mẫu AH2- Thông tư số 05/2013/TT-BLĐTBXH) kèm biên bản ủy quyền (Mẫu UQ- Thông tư số 05/2013/TT-BLĐTBXH).
Bản sao Quyết định phong tặng hoặc truy tặng danh hiệu Anh hùng hoặc bản sao Bằng Anh hùng.
Danh sách đề nghị giải quyết chế độ trợ cấp của UBND cấp huyện.
Số bộ hồ sơ: 1 bộ
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [0]
...
TTHC đang xem
Trợ cấp một lần hoặc trợ cấp hàng tháng đối với Anh hùng lực lượng vũ trang và Anh hùng lao động trong thời kỳ kháng chiến - Phú Thọ
Số hồ sơ:
T-PTH-142145-TT
Cơ quan hành chính:
Phú Thọ
Lĩnh vực:
Chế độ - chính sách
Tình trạng:
Còn áp dụng

0
44