Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-PTH-142321-TT
Cơ quan hành chính: Phú Thọ
Lĩnh vực thống kê: Giáo dục- đào tạo, Cán bộ công chức, viên chức
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Nội vụ tỉnh Phú Thọ
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có):
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Giáo dục và Đào tạo
Cơ quan phối hợp (nếu có):
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan HC
Thời hạn giải quyết: Không quá 15 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ
Đối tượng thực hiện: Cá nhân
Kết quả thực hiện: Quyết định hành chính
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: Giáo viên có nhu cầu chuyển về tỉnh Phú Thọ công tác chuẩn bị đầy đủ Hồ sơ theo quy định
Bước 2: Nộp Hồ sơ cho phòng Tổ chức cán bộ - Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Phú Thọ
Bước 3: Phòng Tổ chức cán bộ - Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Phú Thọ kiểm tra Hồ sơ, trình Giám đốc Sở tiếp nhận
Bước 4: Sở Giáo dục và Đào tạo có công văn gửi Sở Nội vụ tỉnh Phú thọ đề nghị tiếp nhận giáo viên
Bước 5: Sở Nội vụ tỉnh Phú thọ ra quyết định tiếp nhận và bố trí công tác
Đơn xin chuyển công tác (theo mẫu in sẵn)
Sơ yếu lý lịch
Văn Bằng chuyên môn ( Photo qua công chứng )
Giấy khai sinh
Giấy khám sức khoẻ
Quyết định tuyển dụng; QĐ công nhận hết tập sự (photo qua công chứng)
Quyết định nâng lương lần cuối (photo qua công chứng)
Phiếu đánh giá xếp loại cán bộ, giáo viên hàng năm (3 năm học liền kề )
Công văn liên hệ chuyển vùng của Sở Nội vụ nơi đi gửi Sở Nội vụ tỉnh Phú Thọ
Số bộ hồ sơ: 2 bộ
Tên phí Mức phí Văn bản qui định
Xét tuyển công chức, viên chức: Dưới 100 thí sinh tham dự: 200.000đ; từ 100 đến dưới 500 thí sinh: 180.000đ; trên 500 thí sinh: 150.000đ. Thi tuyển công chức, viên chức: Dưới 100 thí sinh tham dự: 500.000đ; từ 100 đến dưới 500 thí sinh: 385.000đ; trên 500 thí sinh: 270.000đ
Căn cứ pháp lý
Văn bản công bố thủ tục
Không có
TTHC liên quan nội dung
TTHC liên quan hiệu lực
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [0]
...
TTHC đang xem
Thuyên chuyển giáo viên từ tỉnh khác về - Phú Thọ
Số hồ sơ:
T-PTH-142321-TT
Cơ quan hành chính:
Phú Thọ
Lĩnh vực:
Giáo dục- đào tạo, Cán bộ công chức, viên chức
Tình trạng:
Còn áp dụng
TTHC sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC thay thế - [0]
...
TTHC gần nội dung - [0]
...

0
32