Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-PTH-142424-TT
Cơ quan hành chính: Phú Thọ
Lĩnh vực thống kê: Chế độ - chính sách
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Không
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Lao động - Thương binh và Xã hội
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Tổ chức nộp hồ sơ trực tiếp tại Phòng Người có công thuộc Sở Lao động- Thương binh và Xã hội Phú Thọ. Địa chỉ: đường Nguyễn Tất Thành, Trưng Vương, Việt Trì, Phú Thọ; Điện thoại: 0210.3843.831 - Fax: 0210.3845.391
Thời hạn giải quyết: Không quá 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ
Đối tượng thực hiện: Tổ chức
Kết quả thực hiện: Quyết định trợ cấp
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: Phòng Lao động – Thương binh và Xã hội thuộc UBND cấp huyện tổng hợp, lập danh sách nộp hồ sơ về phòng Người có công thuộc Sở Lao động – Thương binh và Xã hội tỉnh Phú Thọ;
Bước 2: Phòng Người có công kiểm tra hồ sơ, nếu hồ sơ đúng, đủ thì tiếp nhận. Nếu hồ sơ chưa đúng, chưa đủ thì trong thời gian 02 ngày làm việc, phòng Người có công chuyển trả hồ sơ cho phòng Lao động – Thương binh và Xã hội yêu cầu cá nhân hoàn thiện hồ sơ;
Bước 3: Phòng Lao động – Thương binh và Xã hội nhận kết quả tại phòng Người có công để thực hiện việc chi trả trợ cấp đối với người có công với cách mạng.
Bản khai cá nhân (Mẫu CC1- Thông tư số 05/2013/TT-BLĐTBXH ngày 15/5/2013 của Bộ Lao động -Thương binh và Xã hội).
Bản sao một trong các giấy tờ sau: Giấy chứng nhận Kỷ niệm chương “Tổ quốc ghi công”; Bằng “Có công với nước”; Huân chương kháng chiến; Huy chương kháng chiến; Quyết định khen thưởng;
* Trường hợp người có công giúp đỡ cách mạng có tên trong hồ sơ khen thưởng nhưng không có tên trong Bằng “Có công với nước”, Huân chương, Huy chương kháng chiến của gia đình thì kèm theo giấy xác nhận của cơ quan Thi đua – Khen thưởng cấp huyện;
Danh sách trích ngang đề nghị hưởng chế độ trợ cấp do phòng Lao động - TB&XH lập;
Công văn đề nghị của phòng Lao động – Thương binh và Xã hội.
Số bộ hồ sơ: 1 bộ

0
42