Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-PTH-142854-TT
Cơ quan hành chính: Phú Thọ
Lĩnh vực thống kê: Lao động – Việc làm
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Không
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Lao động-Thương binh và Xã hội
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Nộp hồ sơ trực tiếp tại Phòng Việc làm- An toàn lao động của Sở Lao động Thương binh và Xã hội. Địa chỉ: Đường Nguyễn Tất Thành, Trưng Vương, Việt Trì, Phú Thọ; Điện thoại: 0210 3843 827 - Fax: 0210 3843 827
Thời hạn giải quyết: Không quá 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ
Đối tượng thực hiện: Cá nhân
Kết quả thực hiện: Giấy xác nhận đăng ký hợp đồng cá nhân
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: Người lao động nộp hồ sơ tại Phòng Việc làm- An toàn Lao động thuộc Sở Lao động-Thương binh và Xã hội tỉnh Phú Thọ.
Bước 2: Phòng Việc làm- An toàn Lao động kiểm tra hồ sơ:
+ Nếu hồ sơ đầy đủ, hợp lệ thì tiếp nhận;
+ Nếu hồ sơ không đầy đủ, hợp lệ thì yêu cầu người lao động hoàn thiện lại theo đúng quy định.
Bước 3: Nếu hồ sơ hợp lệ, phòng Việc làm- An toàn Lao động tham mưu lãnh đạo Sở cấp Giấy xác nhận đăng ký Hợp đồng cá nhân; nếu không chấp thuận có văn bản trả lời, nêu rõ lí do.
Bước 4: Cá nhân nhận kết quả tại phòng Việc làm- An toàn Lao động.
Đơn đăng ký Hợp đồng cá nhân (Phụ lục số 07-Thông tư số 21/2007/TT-BLĐTBXH ngày 08/10/2007 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội).
Bản sao Hợp đồng cá nhân, kèm theo bản dịch bằng tiếng Việt có xác nhận của tổ chức dịch thuật;
Bản chụp giấy chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu;
Sơ yếu lý lịch có xác nhận của Uỷ ban nhân dân xã, phường, thị trấn nơi thường trú hoặc của cơ quan, tổ chức, đơn vị quản lý người lao động và nhận xét về ý thức chấp hành pháp luật, tư cách đạo đức của người lao động.
Số bộ hồ sơ: 3 bộ
Tên phí Mức phí Văn bản qui định
Lệ phí thẩm định hồ sơ đối với lao động Việt Nam sang làm việc tại Đài Loan thêm một hợp đồng 16USD/người/ hợp đồng được quy ra tiền đồng Việt Nam theo tỷ giá liên ngân hàng công bố tại thời điểm (ngày) phát sinh thu, nộp
Phí, lệ phí đối với Quỹ hỗ trợ việc làm ngoài nuớc 100.000 đồng/người/hợp đồng
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [0]
...
TTHC đang xem
Đăng ký hợp đồng cá nhân đi làm việc ở nước ngoài - Phú Thọ
Số hồ sơ:
T-PTH-142854-TT
Cơ quan hành chính:
Phú Thọ
Lĩnh vực:
Lao động – Việc làm
Tình trạng:
Còn áp dụng

0
42