Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-PTH-143364-TT
Cơ quan hành chính: Phú Thọ
Lĩnh vực thống kê: Lao động – Việc làm
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Không
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Lao động-Thương binh và Xã hội
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Nộp hồ sơ trực tiếp tại Phòng Việc làm- An toàn lao động. Địa chỉ: Đường Nguyễn Tất Thành, Trưng Vương, Việt Trì, PhúThọ; Điện thoại: 0210 3 843 827 - Fax: 0210 3843 827
Thời hạn giải quyết: 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ
Đối tượng thực hiện: Tổ chức
Kết quả thực hiện: Văn bản chấp thuận
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: Doanh nghiệp đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hình thức thực tập nâng cao tay nghề (có thời gian dưới 90 ngày) đăng ký tại phòng Việc làm-An toàn lao động thuộc Sở Lao động- Thương binh và Xã hội Phú Thọ.
Bước 2: Phòng Việc làm – An toàn lao động kiểm tra hồ sơ:
+ Nếu hồ sơ đầy đủ thì tiếp nhận;
+ Nếu hồ sơ không đầy đủ thì yêu cầu doanh nghiệp hoàn thiện lại theo quy định.
Bước 3: Phòng Việc làm – An toàn lao động thẩm định hồ sơ; nếu hợp lệ thì tham mưu lãnh đạo Sở ra văn bản xác nhận, nếu không hợp lệ có văn bản trả lời nêu rõ lí do.
Bước 4: Tổ chức nhận kết quả tại phòng Việc làm - An toàn lao động.
Văn bản đăng ký Hợp đồng nhận lao động thực tập (Mẫu phụ lục 06 - Thông tư số 21/2007/TT-BLĐTBXH ngày 08/10/2007 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội);
Bản sao Hợp đồng nhận lao động thực tập, có bản dịch bằng tiếng Việt;
Tài liệu chứng minh việc đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hình thức thực tập nâng cao tay nghề phù hợp với pháp luật của nước tiếp nhận người lao động thực tập;
Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh;
Giấy xác nhận ký quỹ của doanh nghiệp do ngân hàng thương mại nơi doanh nghiệp ký quỹ cấp.
Số bộ hồ sơ: 3 bộ
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [0]
...
TTHC đang xem
Đăng ký Hợp đồng nhận lao động thực tập - Phú Thọ
Số hồ sơ:
T-PTH-143364-TT
Cơ quan hành chính:
Phú Thọ
Lĩnh vực:
Lao động – Việc làm
Tình trạng:
Còn áp dụng

0
38