Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-PTH-143382-TT
Cơ quan hành chính: Phú Thọ
Lĩnh vực thống kê: Cạnh tranh
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Công Thương
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có):
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Công Thương
Cơ quan phối hợp (nếu có):
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan HC
Thời hạn giải quyết: 15 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ
Đối tượng thực hiện: Tổ chức
Kết quả thực hiện: Giấy đăng ký
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: Tổ chức chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định của pháp luật
Bước 2: Tổ chức nộp hồ sơ tại Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả của Sở Công Thương, Bộ phận “Tiếp nhận và Trả kết quả” kiểm tra hồ sơ, nếu hồ sơ chưa đầy đủ thì hướng dẫn tổ chức hoàn thiện lại, nếu hồ sơ đã đủ thì tiếp nhận, viết giấy hẹn trả kết quả cho tổ chức
Bước 3: Tổ chức mang giấy hẹn tới Bộ phận “Tiếp nhận và Trả kết quả” của Sở Công Thương để nhận kết quả; cán bộ Bộ phận “Tiếp nhận và Trả kết quả” của Sở Công Thương tiếp nhận giấy hẹn và trả kết quả cho tổ chức
- Đơn đề nghị cấp giấy đăng ký tổ chức bán hàng đa cấp ( theo mẫu).
- Bản sao có công chứng Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh.
- Văn bản xác nhận của ngân hàng về số tiền ký quỹ (theo quy định tại khoản 1 điều 17 của Nghị định 110/NĐ-CP): Doanh nghiệp bán hàng đa cấp phải ký quỹ 5% vốn điều lệ nhưng không thấp hơn 1 tỷ đồng Việt Nam tại một ngân hàng thương mại hoạt động tại Việt Nam.
- Bản sao có công chứng Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh trong trường hợp kinh doanh hàng hoá thuộc danh mục hàng hoá kinh doanh có điều kiện quy định tại Nghị định số 59/2006/NĐ-CP ngày 12/6/2006 của Chính phủ.
- Danh sách và lý lịch của những người đứng đầu doanh nghiệp có ảnh và xác nhận của công an xã, phương nơi cư trú, gồm: Chủ sở hữu Doanh nghiệp tư nhân; Thành viên hợp danh đối với công ty hợp danh; Thành viên hội đồng thành viên; Chủ tịch công ty; Thành viên hội đồng quản trị; Giám đốc (Tổng Giám đốc); Các chức danh quan trọng khác do điều lệ công ty quy định đối với công ty trách nhiệm hữu hạn và công ty cổ phần.Đối với người nước ngoài phải có xác nhận của đại Sứ quán hoặc cơ quan lãnh sự tại Việt Nam của nước ngoài đó mang quốc tịch.
- Chương trình bán hàng (quy định tại điểm a khoản 2 điều 6 Nghị định 110/NĐ-CP) bao gồm cách thức trả lương; hợp đồng mẫu mà doanh nghiệp sẽ ký với người tham gia và mọi thoả thuận khác quy định về quyền và nghĩa vụ của người tham gia; thông tin về tiêu chuẩn chất lượng hoặc chứng chỉ chất lượng (nếu có); giá cả, công dụng và cách thức sử dụng hàng hoá được bán; quy định liên quan đến bảo hành, trả lại, mua lại hàng hoá được bán.
- Chương trình đào tạo người tham gia (quy định tại điểm b khoản 2 Điều 6 của Nghị định 110/NĐ-CP). Bao gồm nội dung đào tạo; thời gian đào tạo; trình tự, thủ tục cấp chứng chỉ đào tạo; thời gian và nội dung bồi dưỡng định kỳ cho người tham gia.
Số bộ hồ sơ: 1 bộ
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định
Đơn đề nghị cấp giấy đăng ký tổ chức bán hàng đa cấp – Phụ lục II: mẫu MĐ-1
Tải về
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [0]
...
TTHC đang xem
Cấp giấy đăng ký tổ chức bán hàng đa cấp - Phú Thọ
Số hồ sơ:
T-PTH-143382-TT
Cơ quan hành chính:
Phú Thọ
Lĩnh vực:
Cạnh tranh
Tình trạng:
Còn áp dụng

0
35