Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-PTH-143653-TT
Cơ quan hành chính: Phú Thọ
Lĩnh vực thống kê: Hóa chất, dầu khí
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Cục kỹ thuật an toàn Công nghiệp - Bộ Công thương
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có):
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Công Thương
Cơ quan phối hợp (nếu có):
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan HC, Qua bưu điện
Thời hạn giải quyết: - Xem xét hồ sơ trong thời hạn không qua 07 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ. Trường hợp chưa đủ hồ sơ hoặc không cấp thì phải có văn bản trả lời và nêu rõ lý do.
- Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện an toàn nạp LPG vào chai trong thời hạn không quá 20 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.
Đối tượng thực hiện: Tổ chức
Kết quả thực hiện: Giấy chứng nhận
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: Tổ chức chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định của pháp luật
Bước 2: Tổ chức nộp hồ sơ tại bộ phận “Tiếp nhận và Trả kết quả” của Sở Công Thương, bộ phận “Tiếp nhận và Trả kết quả” kiểm tra hồ sơ, nếu hồ sơ chưa đầy đủ thì hướng dẫn tổ chức hoàn thiện lại, nếu hồ sơ đã đủ thì tiếp nhận, viết giấy hẹn trả kết quả cho tổ chức
Bước 3: Tổ chức mang giấy hẹn tới bộ phận “Tiếp nhận và Trả kết quả” của Sở Công Thương để nhận kết quả; cán bộ bộ phận “Tiếp nhận và Trả kết quả” của Sở Công Thương tiếp nhận giấy hẹn và trả kết quả cho tổ chức
- Đơn đề nghị cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện an toàn nạp LPG vào chai cho trạm nạp;
- Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (có công chứng hoặc xác nhận của cơ quan cấp bản chính);
- Bản vẽ mặt bằng (có chữ ký và đóng dấu của giám đốcDN) (kích thước bản vẽ mặt bằng tối thiểu phải là khổ giấy A2) với các thông tin: Các bồn chứa, dung tích của bồn chứa, vị trí lắp đặt; Bố trí kho bãi, nhà xưởng; Khoảng cách từ các bồn chứa, trạm nạp đến các đường ranh giới tài sản khác như các toà nhà, các cửa mở của toà nhà, các hầm ngầm, đường ngầm dưới đất, các lỗ thông hơi và đường dây dẫn điện ngầm dưới đất, dẫn điện trên không; Bản vẽ mặt bằng phải thể hiện rõ ràng vị trí của các bồn chứa, trạm nạp hoặc các điểm phân phối khác (nếu có) trong khu vực có liên quan tới khu vực đang được trình; Các làn đường có xe tải chạy; Các thiết bị báo cháy và chữa cháy; Hệ thống đường ống dẫn LPG; Hệ thống điện; Các điều khiển ngừng khẩn cấp; Rào ngăn bồn chứa (nếu có);
- Bản sao (có công chứng hoặc xác nhận của cơ quan cấp bản chính) các phiếu kết quả kiểm định và các giấy chứng nhận đăng ký cho các máy, thiết bị có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động và các máy, thiết bị có yêu cầu an toàn đặc thù chuyên ngành công nghiệp của trạm;
- Bản sao (có công chứng hoặc xác nhận của cơ quan cấp bản chính) các phiếu kết quả kiểm định các thiết bị, dụng cụ kiểm tra, đo lường trong trạm như: cân khối lượng, đo thể tích, áp kế và các thiết bị, dụng cụ khác;
- Bản sao (có công chứng hoặc xác nhận của cơ quan cấp bản chính) giấy chứng nhận đủ điều kiện về phòng cháy và chữa cháy;
- Bản sao (có công chứng hoặc xác nhận của cơ quan cấp bản chính) giấy xác nhận đủ điều kiện về an ninh trật tự.
- Quy trình nạp LPG, quy trình vận hành các máy, thiết bị, quy trình xử lý sự cố và quy định về an toàn; (có chữ ký và đóng dấu của giám đốc doanh nghiệp);
- Danh sách, thông số kỹ thuật máy, thiết bị của trạm nạp; (có chữ ký và đóng dấu của giám đốc doanh nghiệp);
- Danh sách, các giấy chứng nhận huấn luyện an toàn lao động, vệ sinh lao động, phòng cháy, chữa cháy của người quản lý, cán bộ kỹ thuật, công nhân vận hành trạm nạp LPG (có công chứng hoặc xác nhận của cơ quan cấp bản chính) và các quyết định giao nhiệm vụ (có chữ ký và đóng dấu của giám đốc doanh nghiệp);
- Kế hoạch ngăn ngừa và khắc phục sự cố hóa chất.
Số bộ hồ sơ: 1 bộ
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định
Đơn Đề nghị Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện an toàn nạp khí dầu mỏ hóa lỏng vào chai - Mẫu Phụ lục 2
Tải về
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [0]
...
TTHC đang xem
Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện an toàn nạp khí dầu mỏ hóa lỏng (LPG) vào chai - Phú Thọ
Số hồ sơ:
T-PTH-143653-TT
Cơ quan hành chính:
Phú Thọ
Lĩnh vực:
Hóa chất, dầu khí
Tình trạng:
Còn áp dụng
TTHC sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC thay thế - [0]
...
TTHC gần nội dung - [1]

0
30