Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-PTH-144258-TT
Cơ quan hành chính: Phú Thọ
Lĩnh vực thống kê: Xúc tiến thương mại
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Công Thương
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có):
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Công Thương
Cơ quan phối hợp (nếu có):
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan HC
Thời hạn giải quyết: 07 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ
Đối tượng thực hiện: Tổ chức
Kết quả thực hiện: Giấy xác nhận
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: Tổ chức chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định của pháp luật
Bước 2: Tổ chức nộp hồ sơ tại Phòng Quản lý Thương mại- Sở Công Thương, Trưởng phòng phân công chuyên viên theo dõi lĩnh vực khuyến mại kiểm tra hồ sơ, nếu hồ sơ chưa đầy đủ thì hướng dẫn tổ chức hoàn thiện lại, nếu hồ sơ đã đủ thì tiếp nhận và ghi giấy biên nhận hẹn trả kết quả cho tổ chức
Bước 3: Tổ chức mang giấy biên nhận hẹn trả kết quả tới Phòng Quản lý Thương mại của Sở Công Thương để nhận kết quả; Cán bộ phụ trách khuyến mại của Phòng Quản lý Thương mại- Sở Công Thương tiếp nhận giấy hẹn và trả kết quả cho tổ chức
+ Thông báo đăng ký, sửa đổi, bổ sung nội dung chương trình khuyến mại;
+ Thể lệ chương trình khuyến mại;
+ Mẫu vé số dự thưởng đối với chương trình khuyến mại có phát hành vé số dự thưởng;
+ Hình ảnh hàng hóa khuyến mại và hàng hóa dùng để khuyến mại;
+ Mẫu bằng chứng xác định trúng thưởng (nếu có);
+ Bản sao Giấy chứng nhận chất lượng hàng hóa, dịch vụ khuyến mại và hàng hóa, dịch vụ dùng để khuyến mại theo quy định của pháp luật (nếu có).
Số bộ hồ sơ: 1 bộ
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [0]
...
TTHC đang xem
Xác nhận Đăng ký Sửa đổi, bổ sung nội dung chương trình khuyến mại thuộc hình thức phải đăng ký thực hiện khuyến mại - Phú Thọ
Số hồ sơ:
T-PTH-144258-TT
Cơ quan hành chính:
Phú Thọ
Lĩnh vực:
Xúc tiến thương mại
Tình trạng:
Còn áp dụng

0
37