Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-PTH-144324-TT
Cơ quan hành chính: Phú Thọ
Lĩnh vực thống kê: Trồng trọt và bảo vệ thực vật
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Chi cục bảo vệ thực vật tỉnh Phú thọ - Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có):
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Thanh tra - Chi cục bảo vệ thực vật tỉnh Phú thọ
Cơ quan phối hợp (nếu có):
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan HC
Thời hạn giải quyết: 5 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.
- Trường hợp người xin cấp chứng chỉ xông hơi khử trùng, trường hợp không thể cấp được trong thời hạn 5 ngày Chi cục Bảo vệ thực vật phải trả lời bằng văn bản.cho người xin cấp.
Đối tượng thực hiện: Cá nhân
Kết quả thực hiện: Chứng chỉ hành nghề
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
: - Cá nhân chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định.
- Cá nhân nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Chi cục bảo vệ thực vật tỉnh Phú Thọ, Bộ phận tiếp nhận hồ sơ kiểm tra hồ sơ, nếu hồ sơ chưa đầy đủ thì hướng dẫn cá nhân hoàn thiện lại, nếu hồ sơ đó đủ thì tiếp nhận, viết giấy hẹn trả kết quả cho cá nhân.
- Cá nhân mang giấy hẹn tới để nhận kết quả; cán bộ Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Chi cục Bảo vệ thực vật trả kết quả cho cá nhân.
Điều kiện thực hiện
Nội dung Văn bản qui định
- Có trình độ chuyên môn về hóa chất hoặc bảo vệ thực vật từ đại học trở lên;
- Có ít nhất 03 năm kinh nghiệm hoạt động trong lĩnh vực xông hơi khử trùng;
- Có giấy chứng nhận sức khỏe do cơ quan y tế cấp huyện trở lên cấp theo quy định.
Đơn đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề (mẫu Phụ lục 5);
Bản sao có công chứng bằng tốt nghiệp đại học hóa chất hoặc bảo vệ thực vật;
Giấy xác nhận thời gian hoạt động trong lĩnh vực xông hơi khử trùng đối với người đề nghị cấp chứng chỉ;
Giấy chứng nhận sức khỏe do cơ quan y tế cấp huyện hoặc tương đương trở lên theo quy định của pháp luật;
Sơ yếu lý lịch của người đề nghị cấp chứng chỉ (có xác nhận của chính quyền địa phương hoặc cơ quan chủ quản);
Hai ảnh chân dung 4x6 cm.
Số bộ hồ sơ: 1 bộ
Tên phí Mức phí Văn bản qui định
Phí, lệ phí cấp chứng chỉ hành nghề xông hơi khử trùng 200.000đồng/hồ sơ
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [0]
...
TTHC đang xem
Cấp chứng chỉ hành nghề xông hơi khử trùng (Vật thể bảo quản nội địa) - Phú Thọ
Số hồ sơ:
T-PTH-144324-TT
Cơ quan hành chính:
Phú Thọ
Lĩnh vực:
Trồng trọt và bảo vệ thực vật
Tình trạng:
Còn áp dụng
TTHC sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC thay thế - [0]
...
TTHC gần nội dung - [1]

0
29