Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-PTH-144685-TT
Cơ quan hành chính: Phú Thọ
Lĩnh vực thống kê: Xuất bản
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Thông tin và Truyền thông
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có):
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Thông tin và Truyền thông
Cơ quan phối hợp (nếu có):
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan HC
Thời hạn giải quyết: Không quá 05 ngày ( làm việc) kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ. Trường hợp không cấp giấy phép phải có văn bản nêu rõ lý do
Đối tượng thực hiện: Tổ chức
Kết quả thực hiện: Giấy phép
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
: - Tổ chức chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định.
- Tổ chức nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả - Sở Thông tin & Truyền thông. Bộ phận tiếp nhận hồ sơ kiểm tra hồ sơ, nếu hồ sơ chưa đầy đủ thì hướng dẫn tổ chức hoàn thiện lại, nếu hồ sơ đó đủ thì tiếp nhận, viết giấy hẹn trả kết quả cho tổ chức.
- Tổ chức mang giấy hẹn tới Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả để nhận kết quả.
Điều kiện thực hiện
Nội dung Văn bản qui định
Cơ sở in phải có đủ các loại thiết bị in và gia công sau in sau đây mới được cấp giấy phép hoạt động in xuất bản phẩm:
- Máy in.
- Máy dao (máy xen).
- Máy gấp.
- Máy đóng sách hoặc máy bắt – khâu thép liên hợp (hoặc vào bìa).
- Đơn xin cấp Giấy phép hoạt động in Xuất bản phẩm ghi tên, địa chỉ cơ sở in, mục đích, sản phẩm chủ yếu;
- Tài liệu chứng minh về việc có mặt bằng sản xuất, danh mục thiết bị chính, lý lịch trích ngang của giám đốc hoặc chủ cơ sở in;
- Bản sao giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của cơ sở in có chứng nhận của công chứng Nhà nước hoặc cơ quan có thẩm quyền;
- Bản cam kết thực hiện các điều kiện về an ninh, trật tự theo quy định của Pháp luật.
Số bộ hồ sơ: 1 bộ
Tên phí Mức phí Văn bản qui định
Lệ phí cấp giấy phép 50.000 đồng/giấy phép
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [0]
...
TTHC đang xem
Cấp Giấy phép hoạt động in Xuất bản phẩm - Phú Thọ
Số hồ sơ:
T-PTH-144685-TT
Cơ quan hành chính:
Phú Thọ
Lĩnh vực:
Xuất bản
Tình trạng:
Còn áp dụng

0
21