Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-PTH-144690-TT
Cơ quan hành chính: Phú Thọ
Lĩnh vực thống kê: Phát thanh - truyền hình
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Thông tin và Truyền thông Phú Thọ
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có):
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Thông tin và Truyền thông Phú Thọ
Cơ quan phối hợp (nếu có):
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan HC
Thời hạn giải quyết: Không quá 15 ngày ( làm việc) kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ. Trường hợp không cấp giấy phép phải có văn bản nêu rõ lý do
Đối tượng thực hiện: Tổ chức
Kết quả thực hiện: Giấy phép
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
: - Tổ chức chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định.
- Tổ chức nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả - Sở Thông tin và Truyền thông. Bộ phận tiếp nhận hồ sơ kiểm tra hồ sơ, nếu hồ sơ chưa đầy đủ thì hướng dẫn tổ chức hoàn thiện lại, nếu hồ sơ đó đủ thì tiếp nhận, viết giấy hẹn trả kết quả cho tổ chức.
- Tổ chức mang giấy hẹn tới Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả để nhận kết quả.
- Tờ khai xin cấp Giấy phép theo mẫu;
- Văn bản xác nhận địa điểm lắp đặt thiết bị thu chương trình truyền hình nước ngoài trực tiếp từ vệ tinh ( bản sao có công chứng quyết định thành lập cơ quan, tổ chức , giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà, hợp đồng thuê nhà);
- Văn bản đề nghị của lãnh đạo cơ quan chủ quản đối với các cơ quan chuyên môn của Tỉnh ủy, HĐND,Ủy ban nhân dân tỉnh);
- Bản sao hợp lệ giấy phép đầu tư, giấy phép hoạt động ( đối với công ty có 100% vốn nước ngoài, tổ chức kinh tế, văn hóa, khoa học, du lịch Việt Nam có chuyên gia, nhân viên nước ngoài làm việc);
- Văn bản xác nhận lý do thường trú tại Việt Nam của cơ quan có thẩm quyền đối với đối tượng là người nước ngoài;
- Bản sao hợp lệ quyết định công nhận hạng 1 sao trở lên của cơ quan QLNN về du lịch và bản sao hợp lệ hồ sơ thành lập cơ sở lưu trú du lịch ( đối với các đối tượng là cơ sở lưu trú du lịch có tiếp nhận khách lưu trú là người nước ngoài).
Số bộ hồ sơ: 1 bộ
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định
Tờ khai xin cấp giấy phép thu chương trình truyền hình nước ngoài trực tiếp từ vệ tinh – Biểu mẫu 1
Tải về
TTHC liên quan nội dung
TTHC liên quan hiệu lực
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [0]
...
TTHC đang xem
Cấp Giấy phép sử dụng Angten thu tín hiệu truyền hình trực tiếp từ vệ tinh - Phú Thọ
Số hồ sơ:
T-PTH-144690-TT
Cơ quan hành chính:
Phú Thọ
Lĩnh vực:
Phát thanh - truyền hình
Tình trạng:
Còn áp dụng
TTHC sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC thay thế - [0]
...
TTHC gần nội dung - [0]
...

0
33