Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-PTH-144712-TT
Cơ quan hành chính: Phú Thọ
Lĩnh vực thống kê: Quảng cáo
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có):
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch
Cơ quan phối hợp (nếu có): Sở Y tế
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan HC
Thời hạn giải quyết: 03 ngày làm việc tính từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ
Đối tượng thực hiện: Cá nhân và Tổ chức
Kết quả thực hiện: Giấy phép
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: Tổ chức, cá nhân chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định của pháp luật
Bước 2: Tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ tại Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả thuộc Sở Văn hoá, thể thao và Du lịch Phú Thọ . Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả kiểm tra hồ sơ:
- Nếu hồ sơ chưa đúng, chưa đủ theo quy định thì hướng dẫn cụ thể một lần, đầy đủ để tổ chức, cá nhân bổ sung, hoàn chỉnh.
- Nếu hồ sơ đã đủ thì tiếp nhận, viết giấy hẹn trả kết quả cho tổ chức, cá nhân.
Bước 3: Tổ chức, cá nhân mang giấy hẹn tới Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả thuộc Sở Văn hóa, thể thao và du lịch để nhận kết quả; cán bộ Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả trả kết quả cho tổ chức, cá nhân
- Đơn xin cấp giấy phép thực hiện quảng cáo;
- Bản sao Giấy CHĐKKD của tổ chức hoặc cá nhân xin cấp giấy phép quảng cáo;
- Mẫu ( ma két) sản phẩm quảng cáo in màu có chữ ký của cá nhân xin phép thực hiện quảng cáo hoặc có đóng dấu nếu người xin phép là tổ chức ( 02 bản);
- Bản sao tiêu chuẩn cơ sở và giấy tiếp nhận hồ sơ công bố tiêu chuẩn chất lượng vệ sinh ATTP của cơ quan y tế có thẩm quyền;
- Bản sao có giá trị pháp lý : Giấy phép lái xe, đăng ký xe, sổ chứng nhận kiểm định(Quảng cáo trên phương tiện giao thông).
Số bộ hồ sơ: 1 bộ
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định
Đơn xin cấp giấy phép thực hiện quảng cáo
Tải về
Tên phí Mức phí Văn bản qui định
Lệ phí : Quảng cáo trên bảng, biển, panô và các hình thức tương tự có diện tích từ 10m2 đến dưới 20m2 200.000đ/1 giấy phép/1 bảng, biển, panô
Lệ phí : Quảng cáo trên bảng, biển, panô và các hình thức tương tự có diện tích từ 20m2 đến dưới 30m2 400.000đ/1 giấy phép/1 bảng, biển, panô
Lệ phí : Quảng cáo trên bảng, biển, panô và các hình thức tương tự có diện tích từ 30m2 đến dưới 40m2 500.000đ/1 giấy phép/1 bảng, biển, panô
Lệ phí : Quảng cáo trên bảng, biển, panô và các hình thức tương tự có diện tích từ 40m2 trở lên 600.000đ/1 giấy phép/1 bảng, biển, panô
Lệ phí : Quảng cáo trên bảng, biển, panô và các hình thức tương tự có diện tích từ dưới 10m2 100.000đ/1 giấy phép/1 bảng, biển, panô
Lệ phí Quảng cáo trên băng rôn 50.000đ/cái
Lệ phí Quảng cáo trên phương tiện giao thông, vật phát quang, vật thể trên không, dưới nước, vật thể di động và các hình thức tương tự khác 100.000đ/1 cái
Căn cứ pháp lý
Văn bản công bố thủ tục
Không có
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [0]
...
TTHC đang xem
Cấp giấy phép quảng cáo trên bảng, biển, panô, băng rôn, phương tiện giao thông, vật phát quang, vật thể trên không, dưới nước đối với hàng hoá, dịch vụ trong trong lĩnh vực y tế (Bao gồm: vắc xin, sinh phẩm y tế; hoá chất, chế phẩm diệt côn trùng, diệt khuẩn dùng trong lĩnh vực gia dụng và y tế ; Thực phẩm, phụ gia thực phẩm (do Cục an toàn vệ sinh thực phẩm cấp Giấy tiếp nhận) - Phú Thọ
Số hồ sơ:
T-PTH-144712-TT
Cơ quan hành chính:
Phú Thọ
Lĩnh vực:
Quảng cáo
Tình trạng:
Còn áp dụng

0
45