Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-PTH-144747-TT
Cơ quan hành chính: Phú Thọ
Lĩnh vực thống kê: Dược, mỹ phẩm
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Y tế
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Y tế
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan HC
Thời hạn giải quyết: Không quá 30 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ
Đối tượng thực hiện: Cá nhân và Tổ chức
Kết quả thực hiện: Giấy chứng nhận
Tình trạng áp dụng: Không còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: Cá nhân đến lấy hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở Y tế, điền đầy đủ các thông tin, lấy xác nhận của các cơ quan liên quan
Bước 2: Nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở Y tế, cán bộ tiếp nhận hồ sơ kiểm tra nếu hồ sơ còn thiếu, chưa hợp lệ thì hướng dẫn cá nhân hoàn thiện; nếu hồ sơ đầy đủ, hợp lệ thì tiếp nhận và viết giấy hẹn trả kết quả cho cá nhân
Bước 3: Cá nhân mang giấy hẹn tới Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở Y tế nhận kết quả
Đơn đề nghị đổi giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh thuốc (theo mẫu)
Bản sao hợp pháp Chứng chỉ hành nghề Dược (công chứng hoặc chứng thực) của người quản lý chuyên môn về dược míi (trường hợp thay đổi người quản lý chuyên môn về dược)
Bản sao hợp pháp văn bản chấp thuận thay đổi tên cơ sở kinh doanh thuốc của cơ quan cấp đăng ký kinh doanh (trường hợp đổi tên cơ sở), Bản sao hợp pháp văn bản chấp thuận thay đổi địa điểm trụ sở đăng ký kinh doanh thuèc (trường hợp đổi địa điểm trô së đăng ký kinh doanh.)
Đơn đăng ký chuyển địa điểm (trường hợp đổi địa điểm kinh doanh thuốc)
Báo cáo địa điểm kinh doanh thuốc (tại địa điểm mới)
Bản chính Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh thuốc
Số bộ hồ sơ: 1 bộ
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định
Đơn đề nghị cấp đổi giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh thuốc
Tải về
Tên phí Mức phí Văn bản qui định
Phí thẩm định tiêu chuẩn và điều kiện kinh doanh thuốc, vắc xin, sinh phẩm y tế đối với cơ sở bán buôn: - Doanh nghiệp:3.000.000đ/ 1 lần - Đại lý: 500.000đ/1 lần + Phí thẩm định tiêu chuẩn và điều kiện kinh doanh thuốc, vắc xin, sinh phẩm y tế đối với cơ sở bán lẻ: - Nhà thuốc: 180.000/1 lần - Đại lý bán thuốc cho doanh nghiệp, quầy thuốc, tủ thuốc trạm y tế xã: 90.000đ/1lần
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [0]
...
TTHC đang xem
Đổi Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh thuốc do hỏng, rách, nát, thay đổi người quản lý chuyên môn về dược, thay đổi tên cơ sở kinh doanh thuốc nhưng không thay đổi địa điểm kinh doanh; thay đổi địa điểm trụ sở đăng ký kinh doanh trong trường hợp trụ sở đăng ký kinh doanh không phải là địa điểm hoạt đéng kinh doanh đã được cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh thuốc - Phú Thọ
Số hồ sơ:
T-PTH-144747-TT
Cơ quan hành chính:
Phú Thọ
Lĩnh vực:
Dược, mỹ phẩm
Tình trạng:
Không còn áp dụng

0
33