Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-PTH-144774-TT
Cơ quan hành chính: Phú Thọ
Lĩnh vực thống kê: Dược, mỹ phẩm
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Y tế
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Y tế
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan HC
Thời hạn giải quyết: Không quá 7 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ
Đối tượng thực hiện: Cá nhân
Kết quả thực hiện: Xác nhận vào đơn đề nghị
Tình trạng áp dụng: Không còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Chuẩn bị hồ sơ: Các đơn vị kinh doanh thuốc tại Việt Nam trước khi tổ chức hội thảo giới thiệu thuốc cho cán bộ y tế tại tỉnh Phú Thọ phải chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định gửi Sở Y tế Phú Thọ
Nộp hồ sơ: Cá nhân nộp hồ sơ tại Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả thuộc Sở Y tế tỉnh Phú Thọ. Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả tiếp nhận hồ sơ và kiểm tra hồ sơ:
- Nếu hồ sơ cßn thiÕu, ch­a hîp lÖ thì hướng dẫn cụ thể để cá nhân bổ sung, hoàn chỉnh.
- Nếu hồ sơ đã đủ, hîp lÖ thì tiếp nhận, viết giấy hẹn trả kết quả cho cá nhân.
Trả kết quả: Đến hẹn, cá nhân mang giấy hẹn tới Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả thuộc Sở Y tế tỉnh Phú Thọ để nhận kết quả; cán bộ Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả trả kết quả cho cá nhân
Đơn đề nghị xác nhận không hành nghề dược tại tỉnh Phú Thọ (theo mẫu)
Bản sao hợp pháp bằng chuyên môn (Đối với trường hợp chưa được cấp chứng chỉ hành D­îc và giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh thuốc)
Bản sao hợp pháp sổ hộ khẩu (Đối với trường hợp chưa được cấp chứng chỉ hành nghề D­îc và giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh thuốc)
Bản sao hợp pháp Giấy chứng minh nhân dân (Đối với trường hợp chưa được cấp chứng chỉ hành nghề D­îc và giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh thuốc)
Bản chính Chứng chỉ hành nghề Dược (Đối với trường hợp đã được cấp chứng chỉ hành nghề dược)
Bản chính Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh thuốc (Đối với trường hợp đã được cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh thuốc)
Số bộ hồ sơ: 1 bộ
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định
Đơn đề nghị xác nhận không hành nghề dược tại tỉnh Phú Thọ
Tải về
TTHC liên quan nội dung
TTHC liên quan hiệu lực
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [0]
...
TTHC đang xem
Xác nhận không hành nghề dược tại tỉnh Phú Thọ - Phú Thọ
Số hồ sơ:
T-PTH-144774-TT
Cơ quan hành chính:
Phú Thọ
Lĩnh vực:
Dược, mỹ phẩm
Tình trạng:
Không còn áp dụng
TTHC sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC thay thế - [0]
...
TTHC gần nội dung - [0]
...

0
31