Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-PTH-144778-TT
Cơ quan hành chính: Phú Thọ
Lĩnh vực thống kê: Dược, mỹ phẩm
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Y tế
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Y tế
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan HC, Qua bưu điện
Thời hạn giải quyết: Không quá 30 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Sở Y tế tổ chức đoàn kiểm tra đến kiểm tra thực tế
Đối tượng thực hiện: Tổ chức
Kết quả thực hiện: Giấy chứng nhận
Tình trạng áp dụng: Không còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: Tổ chức chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định
Bước 2: Nộp hồ sơ về Sở Y tế (có thể gửi qua đường bưu điện hoặc trực tiếp tại bộ phận Văn thư hoặc phòng chuyên môn), cán bộ phòng chuyên môn kiểm tra hồ sơ nếu đủ điều kiện báo cáo lãnh đạo Sở tổ chức đoàn kiểm tra đánh giá thực tế cơ sở hành nghề (có lập biên bản); căn cứ vào biên bản kiểm tra, nếu cơ sở đủ điều kiện, tiêu chuẩn theo đúng quy định, phòng chuyên môn trình lãnh đạo Sở cấp giấy chứng nhận
Bước 3: Tổ chức nhận kết quả tại Sở Y tế (Văn thư hoặc phòng chuyên môn)
Đơn đăng ký kiểm tra” Thực hành tốt Nhà thuốc ” (mẫu)
Bản photo Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh thuốc (Đối với cơ sở đã được cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh thuốc)
Biên bản tự chấm điểm theo Checklits của Cục quản lý Dược Việt Nam
Các hồ sơ tài liệu các quy trình thực hiện theo Nguyên tắc và Tiêu chuẩn của GPP
Các tài liệu khác (Nếu có)
Số bộ hồ sơ: 2 bộ
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định
Đơn đăng ký kiểm tra “Thực hành tốt nhà thuốc” – Phụ lục 1
Tải về
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [0]
...
TTHC đang xem
Cấp Giấy chứng nhận đạt tiêu chuẩn thực hành tốt nhà thuốc GPP - Phú Thọ
Số hồ sơ:
T-PTH-144778-TT
Cơ quan hành chính:
Phú Thọ
Lĩnh vực:
Dược, mỹ phẩm
Tình trạng:
Không còn áp dụng

0
36