Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-PTH-145867-TT
Cơ quan hành chính: Phú Thọ
Lĩnh vực thống kê: Chăn nuôi, thú y
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có):
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Chăn nuôi- Thủy sản
Cơ quan phối hợp (nếu có):
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan HC
Thời hạn giải quyết: Ngay sau khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ
Đối tượng thực hiện: Cá nhân và Tổ chức
Kết quả thực hiện: Giấy tiếp nhận hồ sơ
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
: - Tổ chức, cá nhân chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định.
- Tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ tại Phòng Chăn nuôi - Thuỷ sản Sở Nông Nghiệp & PTNT, bộ phận tiếp nhận hồ sơ kiểm tra hồ sơ, nếu hồ sơ chưa đầy đủ thì hướng dẫn tổ chức, cá nhân hoàn thiện lại, nếu hồ sơ đó đủ thì tiếp nhận, viết Giấy tiếp nhận hồ sơ giao cho tổ chức, cá nhân.
Điều kiện thực hiện
Nội dung Văn bản qui định
+ Đối với giống vật nuôi:
- Tên, nguồn gốc, phương pháp chọn, tạo các giống vật nuôi.
- Tên, địa chỉ của tổ chức, cá nhân sản xuất kinh doanh.
- Những đặc điểm sinh học của giống vật nuôi.
- Hướng dẫn sử dụng và những khuyến cáo đặc biệt.
+ Đối với thức ăn, nguyên liệu dùng để chế biến thức ăn chăn nuôi, chế phẩm sinh học phục vụ chăn nuôi:
- Tên thức ăn chăn nuôi, nguyên liệu thức ăn chăn nuôi, chế phẩm sinh học phục vụ chăn nuôi.
- Tên, địa chỉ của tổ chức, cá nhân sản xuất kinh doanh.
- Xuất sứ nguyên liệu trong chế biến.
- vệ sinh an toàn thực phẩm khi sử dụng đối với gia súc, gia cầm.
- Hướng dẫn sử dụng, bảo quản và những khuyến cáo đặc biệt.
Giấy đăng ký hồ sơ quảng cáo.
Giấy chứng nhận đối với từng loại sản phẩm, hàng hóa được quy định cụ thể như sau:
- Bản sao hợp pháp Giấy chứng nhận chất lượng sản phẩm hoặc văn bản tự công bố chất lượng sản phẩm đối với quảng cáo thức ăn gia súc, nguyên liệu dùng chế biến thức ăn chăn nuôi, chế phẩm sinh học phục vụ chăn nuôi.
- Bản sao hợp pháp Giấy phép lưu hành sản phẩm và bản tóm tắt đặc tính sản phẩm đối với quảng cáo thuốc thú y.
- Bản sao hợp pháp Giấy chứng nhận kiểm định giống vật nuôi, con giống.
Sản phẩm quảng cáo ghi trong băng, đĩa bằng các loại vật liệu hoặc ma-ket quảng cáo.
Số bộ hồ sơ: 2 bộ
TTHC liên quan nội dung
TTHC liên quan hiệu lực
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [0]
...
TTHC đang xem
Cấp Giấy tiếp nhận hồ sơ đăng ký quảng cáo về giống vật nuôi, thức ăn chăn nuôi, nguyên liệu thức ăn chăn nuôi, chế phẩm sinh học phục vụ chăn nuôi trên các phương tện quảng cáo - Phú Thọ
Số hồ sơ:
T-PTH-145867-TT
Cơ quan hành chính:
Phú Thọ
Lĩnh vực:
Chăn nuôi, thú y
Tình trạng:
Còn áp dụng
TTHC sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC thay thế - [0]
...
TTHC gần nội dung - [0]
...

0
35