Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-PTH-147665-TT
Cơ quan hành chính: Phú Thọ
Lĩnh vực thống kê: Đầu tư
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Thọ
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có):
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Phú Thọ
Cơ quan phối hợp (nếu có):
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan HC, Qua bưu điện
Thời hạn giải quyết: Không quá 30 ngày làm việc kể từ ngày nhận được đủ hồ sơ hợp lệ
Đối tượng thực hiện: Tổ chức
Kết quả thực hiện: Giấy chứng nhận
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
: - Doanh nghiệp lập hồ sơ chuyển đổi.
- Nộp hồ sơ cho Sở Kế hoạch và Đầu tư.
- Sở Kế hoạch và Đầu tư tiếp nhận hồ sơ thẩm trình Ủy ban nhân dân tỉnh.
- Ủy ban nhân dân cấp tỉnh cấp lại Giấy chứng nhận đầu tư.
Điều kiện thực hiện
Nội dung Văn bản qui định
Kế thừa và tiếp tục thực hiện dự án đầu tư liên quan đến tài sản đã cam kết chuyển giao không bồi hoàn (Đối với trường hợp nhà đầu tư có cam kết chuyển giao không bồi hoàn tài sản đã đầu tư sau khi kết thúc thời hạn hoạt động)
Không thay đổi nội dung cám kết về chuyển giao không bồi hoàn đối với dự án đã được cấp Giấy phép đầu tư (Đối với trường hợp nhà đầu tư có cam kết chuyển giao không bồi hoàn tài sản đã đầu tư sau khi kết thúc thời hạn hoạt động)
Trường hợp thay đổi các nội dung liên quan đến việc chuyển giao không bồi hoàn thì phải được Thủ tướng Chính phủ chấp thuận(Đối với trường hợp nhà đầu tư có cam kết chuyển giao không bồi hoàn tài sản đã đầu tư sau khi kết thúc thời hạn hoạt động)
- Văn bản đề nghị chuyển đổi doanh nghiệp;
- Dự thảo Điều lệ Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên;
- Bản sao hợp lệ giấy chứng nhận đầu tư và các giấy phép điều chỉnh.
Số bộ hồ sơ: 2 bộ
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [0]
...
TTHC đang xem
Chuyển đổi doanh nghiệp trong trường hợp có cam kết chuyển giao không bồi hoàn - Phú Thọ
Số hồ sơ:
T-PTH-147665-TT
Cơ quan hành chính:
Phú Thọ
Lĩnh vực:
Đầu tư
Tình trạng:
Còn áp dụng

0
31