Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-PTH-148708-TT
Cơ quan hành chính: Phú Thọ
Lĩnh vực thống kê: Chăn nuôi, thú y
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có):
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Chăn nuôi- Thủy sản
Cơ quan phối hợp (nếu có): Sở Công thương, Sở Y tế
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan HC
Thời hạn giải quyết: Trong thời hạn 35 ngày làm việc kể từ khi nhận được hồ sơ đăng ký hợp lệ
Đối tượng thực hiện: Cá nhân và Tổ chức
Kết quả thực hiện:
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
: - Tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ tới Phòng Chăn nuôi - Thuỷ sản Sở Nông Nghiệp & Phát triển nông thôn tỉnh Phú Thọ.
- Cán bộ tiếp nhận kiểm tra, hướng dẫn hoàn thiện hồ sơ; viết giấy tiếp nhận và giấy hẹn trả kết quả giao cho tổ chức, công dân.
- Nhận kết quả tại phòng Chăn nuôi - Thuỷ sản Sở Nông Nghiệp và Phát triển nông thôn.
- Giấy đăng ký hoạt động chứng nhận VietGAHP.
- Bản sao hợp pháp Quyết định thành lập hoặc Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc Giấy chứng nhận đầu tư.
- Các tài liệu chứng minh hệ thống quản lý và năng lực hoạt động chứng nhận phù hợp với các điều kiện đã quy định.
- Mẫu Giấy chứng nhận VietGAHP.
- Kết quả hoạt động chứng nhận đã thực hiện trong lĩnh vực đăng ký 2 năm gần nhất (nếu có).
Số bộ hồ sơ: 2 bộ
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định
Giấy đăng ký hoạt động chứng nhận VietGAHP - Mẫu: Phụ lục 8
Tải về
Mẫu Giấy chứng nhận VietGAHP - Mẫu: Phụ lục 5
TTHC liên quan nội dung
TTHC liên quan hiệu lực
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [0]
...
TTHC đang xem
Đăng ký để được đánh giá, chỉ định là Tổ chức chứng nhận Quy trình thực hành chăn nuôi tốt cho bò sữa, lợn, gia cầm và ong - Phú Thọ
Số hồ sơ:
T-PTH-148708-TT
Cơ quan hành chính:
Phú Thọ
Lĩnh vực:
Chăn nuôi, thú y
Tình trạng:
Còn áp dụng
TTHC sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC thay thế - [0]
...
TTHC gần nội dung - [0]
...

0
32