Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-PTH-149275-TT
Cơ quan hành chính: Phú Thọ
Lĩnh vực thống kê: Quản lý thị trường
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân Cấp Huyện
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Kinh tế (đối với thành phố, thị xã); Phòng Kinh tế và hạ tầng (đối với các huyện)
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ trực tiếp tại Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả theo cơ chế “một cửa” của UBND huyện, thành, thị
Thời hạn giải quyết: 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ
Đối tượng thực hiện: Cá nhân và Tổ chức
Kết quả thực hiện: Giấy phép
Tình trạng áp dụng: Không còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: Tổ chức, cá nhân chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định của pháp luật
Bước 2: Tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ tại Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả theo cơ chế “một cửa” của UBND huyện, thành, thị
Bước 3: Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả kiểm tra hồ sơ, nếu hồ sơ chưa đầy đủ thì hướng dẫn tổ chức, cá nhân hoàn thiện lại, nếu hồ sơ đã đủ thì tiếp nhận, viết giấy hẹn trả kết quả cho tổ chức, cá nhân
Bước 4: Hồ sơ chuyển phòng kinh tế (đối với thành phố, thị xã) phòng Kinh tế và Hạ tầng (đối với huyện) kiểm tra, thẩm định, cấp giấy phép
Bước 5: Tổ chức mang giấy hẹn tới Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả của UBND huyện, thành, thị để nhận kết quả
Bước 6: Cán bộ Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả của UBND huyện, thành, thị tiếp nhận giấy hẹn thu phí, lệ phí trả kết quả cho tổ chức
Điều kiện thực hiện
Nội dung Văn bản qui định
Khi có sửa đổi, bổ sung về nội dung của Giấy phép đã được cấp
Văn bản đề nghị sửa đổi bổ sung
Bản sao Giấy phép kinh doanh sản phẩm thuốc lá đã được cấp
Các tài liệu chứng minh nhu cầu sửa đổi bổ sung
Số bộ hồ sơ: 1 bộ
Tên phí Mức phí Văn bản qui định
Tại các khu vực khác: (ngoài thành phố trực thuộc TW và khu vực thành phố, thị xã trực thuộc tỉnh) bằng 50% mức thu tương ứng quy định
Tại khu vực thành phố trực thuộc TW và khu vực thành phố, thị xã trực thuộc tỉnh: + Mức thu phí thẩm định: 1.200.000 đồng/điểm kinh doanh/lần thẩm định. + Mức thu lệ phí cấp Giấy phép: 200.000 đồng/giấy/lần cấp
Căn cứ pháp lý
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [0]
...

0
44