Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-PTH-149294-TT
Cơ quan hành chính: Phú Thọ
Lĩnh vực thống kê: Vệ sinh an toàn thực phẩm và dinh dưỡng
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Y tế
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Y tế
Cơ quan phối hợp (nếu có): Sở Văn hoá Thể thao Du lịch tỉnh Phú Thọ
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan HC
Thời hạn giải quyết: Không quá 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ
Đối tượng thực hiện: Cá nhân và Tổ chức
Kết quả thực hiện: Giấy tiếp nhận hồ sơ quảng cáo
Tình trạng áp dụng: Không còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Chuẩn bị hồ sơ: Tổ chức, cá nhân chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định của pháp luật
Nộp hồ sơ: Tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ tại Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả thuộc Sở Y tế tỉnh Phú Thọ. Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả tiếp nhận hồ sơ và kiểm tra hồ sơ:
- Nếu hồ sơ chưa đúng, chưa đủ theo quy định thì hướng dẫn cụ thể một lần, đầy đủ để tổ chức, cá nhân bổ sung, hoàn chỉnh.
- Nếu hồ sơ đã đủ thì tiếp nhận, viết giấy hẹn trả kết quả cho cá nhân, tổ chức.
Trả kết quả: Đến hẹn tổ chức, cá nhân mang giấy hẹn tới Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả thuộc Sở Y tế tỉnh Phú Thọ để nhận kết quả; cán bộ Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả trả kết quả cho tổ chức, cá nhân
Giấy đăng ký quảng cáo (theo mẫu)
Bản sao hợp pháp Giấy đăng ký kinh doanh
Ma két hoặc băng đĩa hình nội dung quảng cáo
Đối với thực phẩm phải công bố tiêu chuẩn thì phải có các bản sao hợp pháp:
- Bản công bố Tiêu chuẩn sản phẩm của cơ sở.
- Chứng nhận Tiêu chuẩn sản phẩm do các cơ quan y tế có thẩm quyền xác nhận.
Đối với thực phẩm phải đăng ký chất lượng vệ sinh an toàn thực phẩm thì phải có bản sao hợp pháp Giấy chứng nhận đăng ký chất lượng Vệ sinh an toàn thực phẩm
Các tài liệu xác minh nội dung quảng cáo (nếu có)
Bản cam kết thực hiện quảng cáo đúng nội dung đăng ký quảng cáo
Số bộ hồ sơ: 2 bộ
Tên phí Mức phí Văn bản qui định
Phí thẩm định, xét duyệt hồ sơ quảng các thực phẩm và lệ phí cấp giấy tiếp nhận hồ sơ 350.000 đ/lần/Sản phẩm
TTHC liên quan nội dung
TTHC liên quan hiệu lực
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [0]
...
TTHC đang xem
Tiếp nhận, thẩm định, xét duyệt hồ sơ quảng cáo sản phẩm thực phẩm - Phú Thọ
Số hồ sơ:
T-PTH-149294-TT
Cơ quan hành chính:
Phú Thọ
Lĩnh vực:
Vệ sinh an toàn thực phẩm và dinh dưỡng
Tình trạng:
Không còn áp dụng
TTHC sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC thay thế - [0]
...
TTHC gần nội dung - [0]
...

0
36