Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-PTH-149314-TT
Cơ quan hành chính: Phú Thọ
Lĩnh vực thống kê: Y dược cổ truyền
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Y tế
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có):
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Y tế
Cơ quan phối hợp (nếu có): Sở Văn hoá Thể thao Du lịch tỉnh Phú Thọ
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan HC
Thời hạn giải quyết: Giải quyết ngay sau khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ
Đối tượng thực hiện: Cá nhân và Tổ chức
Kết quả thực hiện: - Giấy tiếp nhận hồ sơ quảng cáo - Văn bản trả lời
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch gửi hồ sơ về Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở Y tế
Bước 2: Cán bộ tiếp nhận kiểm tra hướng dẫn hoàn thiện hồ sơ; nếu hồ sơ đầy đủ thì cấp Giấy tiếp nhận hồ sơ
Bước 3: Sau 10 ngày làm việc kể từ ngày ghi trên Giấy tiếp nhận, nếu Sở Y tế không có văn bản yêu cầu sửa đổi, bổ sung thì Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch cấp phép thực hiện quảng cáo theo hồ sơ đã đăng ký
Mẫu maket quảng cáo: 01 mẫu (maket) in mầu có chữ ký của cá nhân xin phép quảng cáo hoặc đóng dấu nếu là tổ chức
Bản sao hợp pháp Giấy chứng nhận đủ điều kiện hành nghề còn hiệu lực do Bộ Y tế hoặc Sở Y tế cấp
Số bộ hồ sơ: 1 bộ
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [0]
...
TTHC đang xem
Cấp Giấy tiếp nhận hồ sơ quảng cáo trong lĩnh vực khám, chữa bệnh bằng Y học cổ truyền (trường hợp liên thông) - Phú Thọ
Số hồ sơ:
T-PTH-149314-TT
Cơ quan hành chính:
Phú Thọ
Lĩnh vực:
Y dược cổ truyền
Tình trạng:
Còn áp dụng
TTHC sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC thay thế - [0]
...
TTHC gần nội dung - [1]

0
45