Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-PTH-149344-TT
Cơ quan hành chính: Phú Thọ
Lĩnh vực thống kê: Y dược cổ truyền
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Y tế
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có):
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Y tế
Cơ quan phối hợp (nếu có):
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan HC
Thời hạn giải quyết: 30 ngày làm việc
Đối tượng thực hiện: Cá nhân
Kết quả thực hiện: Chứng chỉ hành nghề
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: Cá nhân chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định của pháp luật
Bước 2: Nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả - Sở Y tế, bộ phận tiếp nhận hồ sơ kiểm tra hồ sơ, nếu hồ sơ chưa đầy đủ thì hướng dẫn hoàn thiện lại, nếu hồ sơ đó đủ thì tiếp nhận, viết giấy hẹn trả kết quả cho cá nhân
Bước 3: Cá nhân mang giấy hẹn tới để nhận kết quả; cán bộ Bộ phận và trả kết quả của Sở Y tế trả kết quả cho cá nhân
Điều kiện thực hiện
Nội dung Văn bản qui định
Có bằng cấp, giấy chứng nhận trình độ chuyên môn, thời gian thực hành phù hợp với loại hình đăng ký hành nghề
Không trong thời gian bị cấm hành nghề, cấm làm công việc liên quan đến chuyên môn y, duợc theo bản án, quyết định của Toà án
Không trong thời gian bị kỷ luật có liên quan đến chuyên môn y, dược.
Người có đủ năng lực hành vi dân sự.
Không trong thời gian bị truy cứu trách nhiệm hình sự.
Không trong thời gian chấp hành bản án hình sự của Toà án hoặc quyết định áp dụng biện pháp hành chính đưa vào cơ sở giáo dục, cơ sở chữa bệnh hoặc quản chế hành chính.
Đơn đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề y dược cổ truyền
Bản sao hợp pháp bằng cấp chuyên môn, giấy chứng nhận trình độ chuyên môn
Sơ yếu lý lịch (có xác nhận của cơ quan quản lý nếu là cán bộ, công chức; của Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn nếu không phải cán bộ công chức)
Giấy chứng nhận đủ sức khoẻ (do các cơ sở y tế có đủ điều kiện cấp)
Giấy xác nhận thời gian thực hành chuyên môn ( có xác nhận của thủ trưởng đơn vị hoặc cơ quan quản lý chuyên môn; nếu là công chức, viên chức hưu trí thêm bản phô tô quyết định hưu trí)
Đơn xin phép hành nghề ngoài giờ (đối với người đang làm việc tại các cơ sở y dược của Nhà nước)
Giấy xác nhận không hành nghề y dược cố truyền của Sở Y tế nơi thường trú (đối với trường hợp người đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề không có hộ khẩu thường trú tại tỉnh Phú Thọ)
Bản sao Chứng minh nhân dân
Hai ảnh chân dung màu (4x6)
Số bộ hồ sơ: 1 bộ
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định
Đơn đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề y dược cổ truyền
Tải về
Đơn xin phép hành nghề ngoài giờ
Tải về
Giấy xác nhận thời gian thực hành chuyên môn ( xác nhận của thủ trưởng đơn vị)
Tải về
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [0]
...
TTHC đang xem
Cấp chứng chỉ hành nghề y dược cổ truyền cho người đứng đầu cơ sở điều trị không dùng thuốc - Phú Thọ
Số hồ sơ:
T-PTH-149344-TT
Cơ quan hành chính:
Phú Thọ
Lĩnh vực:
Y dược cổ truyền
Tình trạng:
Còn áp dụng

0
38