Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-PTH-149519-TT
Cơ quan hành chính: Phú Thọ
Lĩnh vực thống kê: Thương nhân nước ngoài
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ban Quản lý các khu công nghiệp
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có):
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Xuất nhập khẩu – Ban quản lý các khu công nghiệp)
Cơ quan phối hợp (nếu có):
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan HC
Thời hạn giải quyết: 10 ngày làm việc (kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ)
Đối tượng thực hiện: Tổ chức
Kết quả thực hiện: Giấy phép
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: Tổ chức chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định
Bước 2: Nộp hồ sơ tại phòng Quản lý xuất nhập khẩu, cán bộ phòng xem xét hồ sơ nếu hồ sơ chưa đầy đủ thỉ hướng dẫn tổ chức hoàn thiện, nếu hồ sơ đã đạt yêu cầu thì tiếp nhận
Bước 3: Tổ chức nhận kết quả tại Phòng Quản lý xuất nhập khẩu
- Đơn đề nghị cấp lại Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện (theo mẫu).
- Xác nhận của cơ quan đã cấp Giấy phép về việc xóa đăng ký Văn phòng đại diện ở địa phương cũ (đối với trường hợp cấp lại theo quy định tại điểm a, khỏan 1, điều 11, Nghị định 72/2006/NĐ-CP).
- Bản sao có công chứng Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện đã được cấp (đối với trường hợp cấp lại theo quy định tại điểm a, khỏan 1, điều 11, Nghị định 72/2006/NĐ-CP).
- Bản sao Giấy đăng ký kinh doanh hoặc giấy tờ có giá trị tương đương của thương nhân nước ngòai được cơ quan có thẩm quyền xác nhận (đối với trường hợp cấp lại theo quy định tại điểm b, khỏan 1, điều 11, Nghị định 72/2006/NĐ-CP).
- Bản gốc Giấy phép thành lập Văn phòng Đại diện (đối với trường hợp cấp lại theo quy định tại điểm b, khỏan 1, điều 11, Nghị định 72/2006/NĐ-CP).
- Bản gốc hoặc bản sao Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện đã được cấp (đối với trường hợp cấp lại theo quy định tại điểm c, khỏan 1, điều 11, Nghị định 72/2006/NĐ-CP).
Số bộ hồ sơ: 1 bộ
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [0]
...
TTHC đang xem
Cấp lại giấy phép thành lập Văn phòng đại diện của thương nhân nước ngoài trong khu công nghiệp - Phú Thọ
Số hồ sơ:
T-PTH-149519-TT
Cơ quan hành chính:
Phú Thọ
Lĩnh vực:
Thương nhân nước ngoài
Tình trạng:
Còn áp dụng

0
44