Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-PTH-149546-TT
Cơ quan hành chính: Phú Thọ
Lĩnh vực thống kê: Doanh nghiệp
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Kế hoạch và Đầu tư
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có):
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Đăng ký kinh doanh - Sở Kế hoạch và Đầu tư
Cơ quan phối hợp (nếu có): Cục Thuế tỉnh
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan HC, Qua mạng
Thời hạn giải quyết: 05 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ
Đối tượng thực hiện: Tổ chức
Kết quả thực hiện: Giấy chứng nhận
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
: - Tổ chức chuẩn bị hồ sơ theo quy định của pháp luật, kê khai các thông tin theo mẫu đơn, mẫu tờ khai;
- Tổ chức nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Phú Thọ, hoặc qua mạng điện tử; cán bộ tiếp nhận kiểm tra, nếu hồ sơ chưa đầy đủ thì hướng dẫn tổ chức bổ sung, hoàn chỉnh, nếu hồ sơ đầy đủ thì tiếp nhận và viết giấy hẹn trả kết quả cho tổ chức và chuyển Phòng Đăng ký kinh doanh thẩm định và trình lãnh đạo ký giấy chứng nhận;
- Tổ chức mang giấy hẹn đến Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở Kế hoạch và Đầu tư nhận kết quả;
- Trường hợp gửi qua mạng điện tử khi đến nhận kết quả, tổ chức phải nộp một bộ hồ sơ đăng ký bằng giấy để phòng Đăng ký kinh doanh đối chiếu và lưu hồ sơ.
- Giấy đề nghị đăng ký kinh doanh – theo mẫu Phụ lục I-4.
- Dự thảo Điều lệ Công ty (Có đầy đủ chữ ký của chủ sở hữu, người đại diện theo pháp lý hoặc theo ủy quyền của công ty ký vào từng trang).
* Giấy tờ chứng thực cá nhân còn hiệu lực của chủ sở hữu, người đại diện theo pháp lý:
- Bản sao hợp lệ Chứng minh nhân dân còn hiệu lực (đối với công dân Việt Nam).
- Bản sao họp lệ hộ chiếu do cơ quan có thẩm quyền của VN cấp (đối với người Việt Nam định cư ở nước ngoài còn mang hộ chiếu Việt Nam).
- Bản sao hợp lệ hộ chiếu còn hiệu lực do nước ngoài cấp hoặc các giấy tờ có giá trị thay thế hộ chiếu nước ngoài (đối với người VN định cư ở nước ngoài).
- Bản sao hợp lệ hộ chiếu còn hiệu lực và thẻ thường trú do cơ quan có thẩm quyền của VN cấp (đối với người nước ngoài thường trú tại Việt Nam).
- Bản sao hợp lệ hộ chiếu còn hiệu lực (đối với người nước ngoài không thường trú tại Việt Nam).
* Nếu Chủ sở hữu là tổ chức(trừ trường hợp chủ sở hữu công ty là Nhà nước).
- Bản sao hợp lệ Quyết định thành lập, giấy chứng nhận ĐKKD, bản sao Điều lệ, Chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu của người đại diện theo ủy quyền.
- Danh sách người đại diện theo uỷ quyền đối với công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên được tổ chức quản lý theo quy định tại khoản 3 Điều 67 Luật doanh nghiệp.
Đối với ngành nghề kinh doanh phải có chứng chỉ hành nghề: Bản sao hợp lệ chứng chỉ hành nghề còn hiệu lực của Giám đốc (Tổng Giám đốc) và cá nhân khác quy định tại khoản 13 điều 4 Luật Doanh nghiệp.
- Đối với ngành nghề kinh doanh có vốn pháp định: Văn bản xác nhận vốn pháp định của cơ quan, tổ chức có thẩm quyền.
Quyết định tách công ty của chủ sở hữu công ty (theo điều 151 Luật doanh nghiệp)
Bản sao hợp lệ Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của công ty
Số bộ hồ sơ: 1 bộ
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định
Giấy đề nghị đăng ký kinh doanh Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên – theo mẫu Phụ lục I-4
Tải về
Căn cứ pháp lý
Văn bản công bố thủ tục
Không có
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [0]
...
TTHC đang xem
Đăng ký tách công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên để thành lập một hoặc một số công ty mới cùng loại - Phú Thọ
Số hồ sơ:
T-PTH-149546-TT
Cơ quan hành chính:
Phú Thọ
Lĩnh vực:
Doanh nghiệp
Tình trạng:
Còn áp dụng

0
35