Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-PTH-149579-TT
Cơ quan hành chính: Phú Thọ
Lĩnh vực thống kê: Thương nhân nước ngoài
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Công Thương
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có):
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Công Thương
Cơ quan phối hợp (nếu có):
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan HC
Thời hạn giải quyết: 10 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ
Đối tượng thực hiện: Cá nhân và Tổ chức
Kết quả thực hiện: Giấy phép
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: Tổ chức, thương nhân (gọi chung là thương nhân) chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định của pháp luật
Bước 2: Thương nhân nộp hồ sơ tại bộ phận “Tiếp nhận và Trả kết quả” của Sở Công Thương, bộ phận “Tiếp nhận và Trả kết quả” kiểm tra hồ sơ, nếu hồ sơ chưa đầy đủ thì hướng dẫn tổ chức hoàn thiện lại, nếu hồ sơ hợp lệ thì tiếp nhận, viết giấy hẹn trả kết quả cho thương nhân
Bước 3: Thương nhân mang giấy hẹn tới bộ phận “Tiếp nhận và Trả kết quả” của Sở Công Thương để nhận kết quả; cán bộ bộ phận “Tiếp nhận và Trả kết quả” của Sở Công Thương tiếp nhận giấy hẹn và trả kết quả cho Thương nhân
Điều kiện thực hiện
Nội dung Văn bản qui định
1. Thương nhân nước ngoài được cấp Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện tại Việt Nam khi có đủ có các điều kiện sau:
a) Là thương nhân được pháp luật nước, vùng lãnh thổ (sau đây gọi chung là nước) nơi thương nhân đó thành lập hoặc đăng ký kinh doanh công nhận hợp pháp;
b) Đã hoạt động không dưới 01 năm, kể từ khi được thành lập hoặc đăng ký kinh doanh hợp pháp ở nước của thương nhân.
Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện tại Việt Nam của thương nhân nước ngoài có thời hạn 05 năm nhưng không vượt qúa thời hạn còn lại của Giấy đăng ký kinh doanh hoặc giấy tờ có giá trị tương đương của thương nhân nước ngoài trong trường hợp pháp luật nước ngoài có quy định thời hạn Giấy đăng ký kinh doanh của thương nhân nước ngoài
- Đơn đề nghị Điều chỉnh Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện theo mẫu của Bộ Thương mại (nay là Bộ Công Thương) do đại diện của thương nhân nước ngoài ký;
- Bản gốc Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện đã được cấp;
- Bản sao hợp đồng thuê địa điểm mới của văn phòng đại diện.
Số bộ hồ sơ: 02 (bộ) (trong đó 01 bộ chính, 01 bộ sao hợp lệ)
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định
Đơn đề nghị Điều chỉnh Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện - Phụ lục I: Mẫu MĐ- 2
Tải về
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [0]
...
TTHC đang xem
Điều chỉnh Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện của thương nhân nước ngoài tại Việt Nam đối với trường hợp Thay đổi địa điểm đặt trụ sở Văn phòng đại diện trong phạm vi tỉnh Phú Thọ - Phú Thọ
Số hồ sơ:
T-PTH-149579-TT
Cơ quan hành chính:
Phú Thọ
Lĩnh vực:
Thương nhân nước ngoài
Tình trạng:
Còn áp dụng

0
34