Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-PTH-149661-TT
Cơ quan hành chính: Phú Thọ
Lĩnh vực thống kê: Chăn nuôi, thú y
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Chi cục Thú y
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có):
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Thanh tra Chi cục Thú y
Cơ quan phối hợp (nếu có): Trạm Thú y cấp huyện nơi cá nhân, tổ chức đăng ký địa điểm hành nghề thú y
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan HC
Thời hạn giải quyết: Trong vòng 5 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ
Đối tượng thực hiện: Cá nhân và Tổ chức
Kết quả thực hiện: Chứng chỉ hành nghề
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
: - Tổ chức, cá nhân chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định.
- Tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ tại Phòng Thanh tra Chi cục Thú y, bộ phận tiếp nhận hồ sơ kiểm tra hồ sơ, nếu hồ sơ chưa đầy đủ thì hướng dẫn tổ chức, cá nhân hoàn thiện lại, nếu hồ sơ đó đủ thì tiếp nhận và thẩm định hồ sơ. Sau đó Phòng Thanh tra Chi cục Thú y tiến hành kiểm tra điều kiện về địa điểm và điều kiện về cơ sở vật chất kỹ thuật, nếu đủ điều kiện thì Cấp chứng chỉ hành nghề cho tổ chức, cá nhân.
Điều kiện thực hiện
Nội dung Văn bản qui định
Người hành nghề tiêm phòng, thiến, hoạn động vật phải có chứng chỉ tốt nghiệp lớp đào tạo về kỹ thuật do cơ quan quản lý nhà nước chuyên ngành về thú y cấp tỉnh cấp.
Người hành nghề chẩn đoán, kê đơn, chữa bệnh, chăm sóc sức khỏe động vật tối thiểu phải có bằng trung cấp chuyên ngành thú y, chăn nuôi thú y.
- Đối với người hành nghề chẩn đoán lâm sàng, kê đơn, chữa bệnh, chăm sóc sức khoẻ động vật ở vùng núi, vùng sâu, vùng xa được cấp chứng chỉ hành nghề nếu có giấy chứng nhận đã tốt nghiệp lớp đào tạo về chuyên môn thú y do Chi cục Thú y hoặc do các Dự án nước ngoài cấp.
Đơn đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề thú y (theo mẫu).
Bản Sơ yếu lý lịch do chính quyền địa phương nơi cư trú xác nhận.
Bản sao hợp pháp bằng cấp, giấy chứng nhận trình độ chuyên môn.
Giấy chứng nhận sức khỏe của y tế cấp huyện trở lên cấp.
Số bộ hồ sơ: 1 bộ
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định
Bản kê khai địa điểm hành nghề thú y
Đơn đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề thú y - mẫu số 08
Tải về
Tên phí Mức phí Văn bản qui định
Lệ phí cấp chứng chỉ hành nghề thú y lần đầu 50.000 đồng/ lần cấp
Phí thẩm định (Kiểm tra điều kiện cơ sở để cấp chứng chỉ hành nghề thú y) 250.000 đồng/ lần
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [0]
...

0
33