Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-PTH-149962-TT
Cơ quan hành chính: Phú Thọ
Lĩnh vực thống kê: Y dược cổ truyền
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Y tế
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có):
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Y tế
Cơ quan phối hợp (nếu có):
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan HC
Thời hạn giải quyết: Không quá 7 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ
Đối tượng thực hiện: Cá nhân
Kết quả thực hiện: Xác nhận vào đơn đề nghị
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Chuẩn bị hồ sơ: Cá nhân chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định của pháp luật
Nộp hồ sơ: Cá nhân nộp hồ sơ tại Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả thuộc Sở Y tế tỉnh Phú Thọ. Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả tiếp nhận hồ sơ và kiểm tra hồ sơ:
- Nếu hồ sơ chưa đúng, chưa đủ theo quy định thì hướng dẫn cụ thể một lần, đầy đủ để cá nhân bổ sung, hoàn chỉnh.
- Nếu hồ sơ đã đủ thì tiếp nhận, viết giấy hẹn trả kết quả cho cá nhân.
Trả kết quả: Đến hẹn cá nhân mang giấy hẹn tới Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả thuộc Sở Y tế tỉnh Phú Thọ để nhận kết quả; cán bộ Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả trả kết quả cho cá nhân
Đơn đề nghị xác nhận không hành nghề y học cổ truyền tư nhân tại tỉnh Phú Thọ (theo mẫu)
Bản sao hợp pháp bằng chuyên môn (Đối với trường hợp chưa được cấp chứng chỉ hành nghề y học cổ truyền tư nhân và giấy chứng nhận đủ điều kiện hành nghề y học cổ truyền tư nhân)
Bản sao hợp pháp sổ hộ khẩu (Đối với trường hợp chưa được cấp chứng chỉ hành nghề y học cổ truyền tư nhân và giấy chứng nhận đủ điều kiện hành nghề y học cổ truyền tư nhân)
Bản sao hợp pháp Giấy chứng minh nhân dân (Đối với trường hợp chưa được cấp chứng chỉ hành nghề y học cổ truyền tư nhân và giấy chứng nhận đủ điều kiện hành nghề y học cổ truyền tư nhân)
Bản chính Chứng chỉ hành nghề y học cổ truyền tư nhân (Đối với trường hợp đã được cấp chứng chỉ hành nghề y học cổ truyền tư nhân)
Bản chính Giấy chứng nhận đủ điều kiện hành nghề y học cổ truyền tư nhân (Đối với trường hợp đã được cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện hành nghề y học cổ truyền tư nhân)
Số bộ hồ sơ: 1 bộ
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định
Đơn đề nghị xác nhận không hành nghề y học cổ truyền tư nhân tại tỉnh Phú Thọ
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [0]
...
TTHC đang xem
Xác nhận không hành nghề y học cổ truyền tư nhân tại tỉnh Phú Thọ - Phú Thọ
Số hồ sơ:
T-PTH-149962-TT
Cơ quan hành chính:
Phú Thọ
Lĩnh vực:
Y dược cổ truyền
Tình trạng:
Còn áp dụng
TTHC sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC thay thế - [0]
...
TTHC gần nội dung - [1]

0
39