Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-PTH-150199-TT
Cơ quan hành chính: Phú Thọ
Lĩnh vực thống kê: Cán bộ công chức, viên chức
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Nội vụ
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có):
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Quản lý công chức, viên chức Sở Nội vụ
Cơ quan phối hợp (nếu có): Các sở, ban, ngành; Ủy ban nhân dân huyện, thành, thị nơi đồng ý cho công chức, viên chức chuyển công tác
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan HC
Thời hạn giải quyết: Không quá 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ
Đối tượng thực hiện: Cá nhân
Kết quả thực hiện: Quyết định hành chính
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
: - Cá nhân công chức (viên chức) chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định, nộp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở Nội vụ;
- Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả kiểm tra nếu hồ sơ đủ thủ tục theo quy định thì viết phiếu hẹn ngày trả kết quả cho công chức (viên chức) và chuyển ngay hồ sơ đến Phòng Quản lý công chức, viên chức thẩm định, trình Giám đốc Sở ký văn bản thỏa thuận đồng ý cho chuyển;
- Sau khi có văn bản thỏa thuận đồng ý tiếp nhận của Sở Nội vụ nơi đồng ý tiếp nhận, Phòng Quản lý công chức, viên chức trình Giám đốc Sở ký quyết định điều động thuyên chuyển công chức, (viên chức) đến Sở Nội vụ nơi đồng ý tiếp nhận;
- Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả, nhận kết quả đã giải quyết chuyển trả cho cá nhân công chức (viên chức).
- Đơn xin chuyển công tác (theo mẫu);
- Quyết định tuyển dụng ( bản sao, có chứng thực);
- Quyết định nâng lương gần nhất (bản sao, có chứng thực);
- Sơ yếu lý lịch có dán ảnh 4 x 6 cm;
- Văn bản của Sở Nội vụ hoặc cơ quan có thẩm quyền quản lý công chức (viên chức) nơi đến đồng ý tiếp nhận;
- Văn bản của Thủ trưởng Sở (ban, ngành) hoặc Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện (thành, thị) của tỉnh Phú Thọ đồng ý cho công chức (viên chức) chuyển công tác;
- Văn bằng, chứng chỉ được đào tạo, bồi dưỡng ( bản sao, có công chứng).
Số bộ hồ sơ: 1 bộ
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định
Mẫu đơn xin chuyển công tác ( dùng chuyển ra ngoài tỉnh)
Tải về
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [0]
...
TTHC đang xem
Thuyên chuyển công chức, viên chức ra ngoài tỉnh - Phú Thọ
Số hồ sơ:
T-PTH-150199-TT
Cơ quan hành chính:
Phú Thọ
Lĩnh vực:
Cán bộ công chức, viên chức
Tình trạng:
Còn áp dụng

0
28