Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-PTH-150228-TT
Cơ quan hành chính: Phú Thọ
Lĩnh vực thống kê: Tài nguyên nước
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Tài nguyên và Môi trường
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có):
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Tài nguyên và Môi trường
Cơ quan phối hợp (nếu có):
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan HC
Thời hạn giải quyết: Trong thời gian 12 ngày (làm việc) kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ
Đối tượng thực hiện: Cá nhân và Tổ chức
Kết quả thực hiện: Tờ trình đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, quyết định
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
: - Tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở Tài nguyên và Môi trường Phú Thọ;
- Cán bộ tiếp nhận kiểm tra, hướng dẫn hoàn thiện hồ sơ; viết giấy tiếp nhận và phiếu hẹn trả kết quả giao cho tổ chức,công dân;
- Nhận kết quả tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở Tài nguyên và Môi trường Phú Thọ.
- Đơn đề nghị cấp giấy phép;
- Đề án thăm dò nước dưới đất đối với công trình có lưu lượng từ 200 m3/ngày đêm đến dưới 3000m3/ngày đêm; thiết kế giếng thăm dò đối với công trình có lưu lượng nhỏ hơn 200 m3/ngày đêm;
- Bản sao có công chứng giấy chứng nhận, hoặc giấy tờ hợp lệ về quyền sử dụng đất theo quy định của pháp luật về đất đai tại nơi thăm dò, hoặc văn bản của Uỷ ban nhân dân cấp có thẩm quyền cho phép sử dụng đất để thăm dò.
Số bộ hồ sơ: 2 bộ
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định
Đơn đề nghị cấp giấy phép - Mẫu số 01/NDĐ. - Đề án thăm dò nước dưới đất đối với công trình có lưu lượng từ 200 m3/ngày đêm đến dưới 3000m3/ngày đêm - Mẫu số 02/NDĐ. -Thiết kế giếng thăm dò- khai thác nước dưới đất đối với công trình có lưu lượng nhỏ hơn 200 m3/ngày đêm -Mẫu số 04/NDĐ
Tên phí Mức phí Văn bản qui định
Phí thẩm định đề án, báo cáo thăm dò, khai thác, sử dụng nước dưới đất: Mức thu: - Dưới 200m3/ngày đêm: 140.000đ/đề án - Từ 200 đến dưới 500m3/ngày đêm: 390.000/đề án - Từ 500 đến dưới 1000m3/ ngày đêm: 900.000đ/đề án - Từ 1000 đến dưới 3000m3/ ngày đêm: 1.800.000đ/ đề án: + Lệ phí 100.000đ
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [0]
...
TTHC đang xem
Thẩm định hồ sơ cấp giấy phép thăm dò nước dưới đất - Phú Thọ
Số hồ sơ:
T-PTH-150228-TT
Cơ quan hành chính:
Phú Thọ
Lĩnh vực:
Tài nguyên nước
Tình trạng:
Còn áp dụng
TTHC sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC thay thế - [0]
...
TTHC gần nội dung - [1]

0
31