Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-PTH-155218-TT
Cơ quan hành chính: Phú Thọ
Lĩnh vực thống kê: Khám chữa bệnh
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Y tế
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có):
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Y tế
Cơ quan phối hợp (nếu có): Sở Văn hoá Thể thao Du lịch tỉnh Phú Thọ
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan HC
Thời hạn giải quyết: - Ngay sau khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ Sở Y tế viết phiếu tiếp nhận.
- Sau 10 ngày làm việc, kể từ ngày ghi trên giấy tiếp nhận hồ sơ, nếu không có văn bản yêu cầu sửa đổi, bổ sung thì tổ chức, công dân đăng ký quảng cáo được quyền quảng cáo theo đúng nội dung đã đăng ký.
Đối tượng thực hiện: Cá nhân và Tổ chức
Kết quả thực hiện: Phiếu tiếp nhận hồ sơ quảng cáo
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Chuẩn bị hồ sơ: Tổ chức, cá nhân chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định của pháp luật
Nộp hồ sơ: Tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ tại Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả thuộc Sở Y tế tỉnh Phú Thọ. Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả tiếp nhận hồ sơ và kiểm tra hồ sơ:
- Nếu hồ sơ chưa đúng, chưa đủ theo quy định thì hướng dẫn cụ thể một lần, đầy đủ để tổ chức, cá nhân bổ sung, hoàn chỉnh.
- Nếu hồ sơ đã đủ thì tiếp nhận, viết giấy hẹn trả kết quả cho cá nhân, tổ chức.
Trả kết quả: Đến hẹn tổ chức, cá nhân mang giấy hẹn tới Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả thuộc Sở Y tế tỉnh Phú Thọ để nhận kết quả; cán bộ Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả trả kết quả cho tổ chức, cá nhân
Giấy đăng ký quảng cáo khám chữa bệnh (theo mẫu)
Bản sao hợp pháp Giấy phép đăng ký kinh doanh của đơn vị đăng ký quảng cáo
Mẫu maket quảng cáo: 02 mẫu (maket) in mầu có chữ ký của cá nhân xin phép quảng cáo hoặc đóng dấu nếu là tổ chức. Nếu quảng cáo trên truyền hình phải có: Kịch bản, băng hình, băng tiếng và các thiết bị lơuu trữ thông tin khác. Kịch bản phải mô tả rõ phần hình ảnh, phần lời, phần nhạc
Bản sao hợp pháp Giấy chứng nhận đủ điều kiện hành nghề còn hiệu lực do Bộ Y tế hoặc Sở Y tế cấp
Số bộ hồ sơ:
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [0]
...
TTHC đang xem
Cấp giấy tiếp nhận hồ sơ quảng cáo trong lĩnh vực khám bệnh, chữa bệnh - Phú Thọ
Số hồ sơ:
T-PTH-155218-TT
Cơ quan hành chính:
Phú Thọ
Lĩnh vực:
Khám chữa bệnh
Tình trạng:
Còn áp dụng
TTHC sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC thay thế - [0]
...
TTHC gần nội dung - [1]

0
47