Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-PTH-BS04
Cơ quan hành chính: Phú Thọ
Lĩnh vực thống kê: Phòng chống tệ nạn xã hội
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Không
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Ủy ban nhân dân cấp huyện
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Tổ chức nộp trực tiếp hoặc thông qua hệ thống bưu điện đến Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội cấp huyện
Thời hạn giải quyết: 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ
Đối tượng thực hiện: Tổ chức
Kết quả thực hiện: Quyết định hành chính
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: Trong thời hạn 05 ngày, kể từ ngày nhận được hồ sơ đầy đủ của Trung tâm GDLĐXH, Trưởng phòng Lao động - Thương binh và Xã hội có trách nhiệm thẩm tra và làm văn bản trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện.
* Nội dung thẩm tra gồm: Lý lịch cá nhân của đối tượng, tính hợp pháp của hồ sơ và việc tuân thủ quy trình lập hồ sơ. Trường hợp hồ sơ không đáp ứng yêu cầu quy định, trong thời hạn chậm nhất là 02 ngày làm việc, Trưởng phòng Lao động - Thương binh và xã hội đề nghị Giám đốc Trung tâm bổ sung hoặc chỉnh sửa hồ sơ theo quy định.
Bước 2: Trong thời hạn 05 ngày, kể từ ngày nhận được văn bản của Trưởng Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện quyết định áp dụng biện pháp quản lý sau cai nghiện tại nơi cư trú và thông báo danh sách đối tượng thuộc diện quản lý sau cai nghiện cho Ủy ban nhân dân cấp xã nơi người nghiện cư trú để có kế hoạch tiếp nhận và thực hiện việc quản lý sau cai nghiện.
Điều kiện thực hiện
Nội dung Văn bản qui định
Đối tượng bị áp dụng biện pháp quản lý sau cai nghiện tại nơi cư trú là người đã hoàn thành xong thời gian cai nghiện tại Trung tâm Giáo dục – Lao động xã hội.
Bản sao hồ sơ của người nghiện bắt buộc tại Trung tâm GDLĐXH gồm:
+ Bản tóm tắt lí lịch của người bị đưa vào Trung tâm;
+ Tài liệu về vi phạm pháp luật của người đó và các biện pháp cai nghiện, giáo dục đã áp dụng;
+ Nhận xét của công an cấp xã; ý kiến của ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức thành viên của Mặt trận Tổ quốc cùng cấp mà người đó là thành viên;
+ Bệnh án (nếu có);
+ Quyết định việc đưa vào Trung tâm;
+ Tài liệu, hồ sơ quản lý học viên trong quá trình cai nghiện tại Trung tâm.
Bản nhận xét, đánh giá của Giám đốc Trung tâm về quá trình học tập, rèn luyện, chấp hành nội quy, quy chế của người sau cai nghiện;
Văn bản đề nghị áp dụng biện pháp quản lý sau cai tại nơi cư trú của Giám đốc Trung tâm kèm theo danh sách người sau cai nghiện đã phân loại có nguy cơ tái nghiện cao.
Các tài liệu chứng minh đối tượng thuộc diện quản lý sau cai nghiện tại nơi cư trú;
Số bộ hồ sơ: 1 bộ
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [0]
...
TTHC đang xem
Quyết định áp dụng biện pháp quản lý sau cai nghiện tại nơi cư trú - Phú Thọ
Số hồ sơ:
T-PTH-BS04
Cơ quan hành chính:
Phú Thọ
Lĩnh vực:
Phòng chống tệ nạn xã hội
Tình trạng:
Còn áp dụng

0
32