Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-PTH-BS122
Cơ quan hành chính: Phú Thọ
Lĩnh vực thống kê: Phòng chống tệ nạn xã hội
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Không
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Chi cục phòng chống tệ nạn xã hội
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Tổ chức nộp hồ sơ trực tiếp hoặc qua đường bưu điện đến Chi cục Phòng chống tệ nạn xã hội. Địa chỉ: đường Trần Nguyên Hãn, thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ; Điện thoại: 0210.3843.833 - Fax: 0210. 3843.833
Thời hạn giải quyết: Không quá 40 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ
Đối tượng thực hiện: Tổ chức
Kết quả thực hiện: Giấy phép hoạt động cai nghiện ma túy (đã thay đổi)
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: Cơ sở cai nghiện chuẩn bị hồ sơ đầy đủ và nộp tại Sở Lao động- Thương binh và Xã hội Phú Thọ.
Bước 2: Cán bộ tiếp nhận kiểm tra, nếu hồ sơ đầy đủ thì viết phiếu tiếp nhận hồ sơ (Phụ lục 4 -Thông tư liên tịch số 43/2011/TTLT/BLĐTBXH-BYT) và chuyển lãnh đạo Chi cục. Trường hợp hồ sơ thiếu hoặc không hợp lệ thì cán bộ tiếp nhận hồ sơ hướng dẫn để người đến nộp hồ sơ làm lại đầy đủ trong thời hạn 03 ngày kể từ ngày nhận hồ sơ.
Bước 3: Trong thời hạn 20 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội có trách nhiệm tổ chức thẩm định và tổng hợp kết quả gửi Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội xem xét cấp giấy phép hoạt động cho cơ sở cai nghiện ma túy. Trường hợp chưa đủ điều kiện cấp phép, Giám đốc Sở Lao động – Thương binh và Xã hội phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do;
Bước 4: Trong thời hạn 20 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội có trách nhiệm xem xét cấp giấy phép hoạt động cai nghiện cho cơ sở cai nghiện ma túy. Trường hợp hồ sơ chưa đủ điều kiện cấp phép thì trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do;
Bước 5: Sở Lao động - Thương binh và Xã hội nhận giấy phép hoạt động của cơ sở cai nghiện ma túy từ Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội và trả kết quả cho cơ sở cai nghiện ma túy tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thuộc Văn phòng Sở Lao động - TB&XH.
Đơn đề nghị thay đổi giấy phép hoạt động cai nghiện ma túy (Phụ lục 3 – Thông tư liên tịch số 43/2011/TTLT-BLĐTBXH-BYT ngày 31/12/2011).
Bản sao có chứng thực quyết định thành lập của cơ quan nhà nước có thẩm quyền đối với cơ sở cai nghiện tự nguyện do nhà nước thành lập hoặc Giấy chứng nhận Đăng ký kinh doanh hoặc Giấy phép đầu tư theo quy định của pháp luật đối với cơ sở cai nghiện khác.
Bản kê khai cơ sở vật chất hiện có của cơ sở, gồm: Bản kê khai cơ sở vật chất; bản kê khai thiết bị; bản sao có chứng thực giấy chứng nhận phòng cháy, chữa cháy, bản sao có chứng thực giấy chứng nhận xử lý nước thải, chất thải.
Tài liệu chứng minh bảo đảm đủ các điều kiện về nhân sự gồm: Bản sao có chứng thực giấy chứng nhận tốt nghiệp từ trình độ cao đẳng trở lên của người đứng đầu cơ sở cai nghiện; danh sách trích ngang và bản sao có chứng thực văn bằng, chứng chỉ, giấy chứng nhận trình độ chuyên môn của đội ngũ nhân viên làm việc tại cơ sở cai nghiện.
Riêng đối với cơ sở cai nghiện thực hiện điều trị cắt cơn, giải độc và phục hồi sức khỏe; cơ sở cai nghiện thực hiện toàn bộ quy trình cai nghiện, phục hồi phải có thêm bản sao có chứng thực giấy phép hoạt động khám, chữa bệnh về điều trị cắt cơn, giải độc và phục hồi sức khỏe của phòng chuyên môn thực hiện việc điều trị cắt cơn, giải độc và phục hồi sức khỏe.
Báo cáo chi tiết tình hình tổ chức và kết quả hoạt động của cơ sở cai nghiện ma túy tự nguyện đề nghị gia hạn giấy phép trong 05 năm liên tục gần nhất, gồm: Thông tin chung về cơ sở, những thay đổi về cơ sở vật chất, nhân sự, kết quả hoạt động cụ thể từng năm, những kiến nghị, đề xuất.
Số bộ hồ sơ: 1 bộ
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [0]
...
TTHC đang xem
Đề nghị thay đổi giấy phép hoạt động cai nghiện ma túy do cơ quan, tổ chức, cá nhân thành lập - Phú Thọ
Số hồ sơ:
T-PTH-BS122
Cơ quan hành chính:
Phú Thọ
Lĩnh vực:
Phòng chống tệ nạn xã hội
Tình trạng:
Còn áp dụng

0
31