Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-PTH-BS131
Cơ quan hành chính: Phú Thọ
Lĩnh vực thống kê: Hành chính tư pháp
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Không
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Tư pháp cấp huyện
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Nộp hồ sơ trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Ủy ban nhân dân cấp huyện
Thời hạn giải quyết: Ngay trong ngày làm việc; trường hợp nộp hồ sơ sau 15h thì có thể giải quyết vào ngày hôm sau; trường hợp yêu cầu chứng thực với số lượng lớn hoặc nội dung giấy tờ, văn bản phức tạp khó kiểm tra, đối chiếu thì việc chứng thực được kéo dài thêm không quá 02 ngày làm việc
Đối tượng thực hiện: Cá nhân và Tổ chức
Kết quả thực hiện: Bản sao được chứng thực
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: Người yêu cầu thực hiện thủ tục chuẩn bị đủ hồ sơ theo quy định, nộp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của UBND cấp huyện.
Bước 2: Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả kiểm tra hồ sơ. Nếu hồ sơ hợp lệ thì tiếp nhận, thu lệ phí theo quy định và chuyển hồ sơ cho Phòng Tư pháp giải quyết. Nếu tiếp nhận chứng thực với số lượng lớn hoặc nội dung giấy tờ, văn bản phức tạp khó kiểm tra, đối chiếu không thể giải quyết ngay thì phải viết Phiếu tiếp nhận và hẹn trả kết quả. Trong trường hợp từ chối chứng thực, phải giải thích rõ lý do cho người yêu cầu chứng thực
Bước 3: Người thực hiện chứng thực kiểm tra đối chiếu tính chính xác của bản sao với bản chính, nếu bản sao đúng với bản chính và bản chính không thuộc trường hợp không được dùng làm cơ sở để chứng thực bản sao thì thực hiện chứng thực.
Bước 4: Phòng Tư pháp chuyển kết quả về Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả.
Bước 5: Người yêu cầu thực hiện thủ tục nhận kết quả tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của UBND cấp huyện.
Điều kiện thực hiện
Nội dung Văn bản qui định
- Bản chính giấy tờ, văn bản không thuộc trường hợp không được dùng làm cơ sở để chứng thực bản sao. Cụ thể:
+ Bản chính bị tẩy xóa, sửa chữa, thêm, bớt nội dung không hợp lệ.
+ Bản chính bị hư hỏng, cũ nát, không xác định được nội dung.
+ Bản chính đóng dấu mật của cơ quan, tổ chức có thẩm quyền hoặc không đóng dấu mật nhưng ghi rõ không được sao chụp.
+ Bản chính có nội dung trái pháp luật, đạo đức xã hội; tuyên truyền, kích động chiến tranh, chống chế độ xã hội chủ nghĩa Việt Nam; xuyên tạc lịch sử của dân tộc Việt Nam; xúc phạm danh dự, nhân phẩm, uy tín của cá nhân, tổ chức; vi phạm quyền công dân.
+ Bản chính do cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của nước ngoài cấp, công chứng hoặc chứng nhận chưa được hợp pháp hóa lãnh sự (nếu không thuộc trường hợp được miễn hợp pháp hóa lãnh sự).
+ Giấy tờ, văn bản do cá nhân tự lập nhưng không có xác nhận và đóng dấu của cơ quan, tổ chức có thẩm quyền.
- Việc chứng thực được thực hiện tại trụ sở của cơ quan có thẩm quyền chứng thực
Bản chính (Bản chính được dùng để đối chiếu và chứng thực bản sao bao gồm: Bản chính cấp lần đầu; bản chính cấp lại; bản chính đăng ký lại).
* Trong trường hợp bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của nước ngoài cấp, công chứng hoặc chứng nhận thì phải được hợp pháp hóa lãnh sự theo quy định của pháp luật trước khi yêu cầu chứng thực bản sao; trừ trường hợp được miễn hợp pháp hóa lãnh sự theo điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên hoặc theo nguyên tắc có đi, có lại.
Bản sao cần chứng thực (Bản sao có thể là bản chụp, bản photo, bản đánh máy nhưng phải có nội dung đầy đủ, chính xác như bản chính).
Số bộ hồ sơ: Số lượng bản sao cần chứng thực theo nhu cầu của người yêu cầu chứng thực. Cơ quan chứng thực lưu giữ 01 bản
Tên phí Mức phí Văn bản qui định
Chi phí khác Trong trường hợp người yêu cầu chứng thực đề nghị cơ quan thực hiện chứng thực in, chụp, đánh máy giấy tờ, văn bản thì phải nộp chi phí để thực hiện
Lệ phí 2000 đồng/trang; từ trang thứ 3 trở lên thì mỗi trang thu 1.000 đồng/trang, tối đa thu không quá 100.000 đồng/bản
TTHC liên quan nội dung
TTHC liên quan hiệu lực
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [59]
Cấp bản sao từ sổ gốc - Phú Thọ
Hỗ trợ chi phí mai táng cho đối tượng bảo trợ xã hội được trợ giúp xã hội thường xuyên tại cộng đồng - Phú Thọ
Nhận chăm sóc, nuôi dưỡng đối tượng bảo trợ xã hội - Phú Thọ
Hỗ trợ kinh phí chăm sóc, nuôi dưỡng trẻ em khuyết tật đặc biệt nặng, người khuyết tật đặc biệt nặng - Phú Thọ
Hỗ trợ kinh phí chăm sóc đối với gia đình có người khuyết tật đặc biệt nặng - Phú Thọ
Hỗ trợ kinh phí chăm sóc đối với người khuyết tật đang mang thai hoặc nuôi con dưới 36 tháng tuổi - Phú Thọ
Cấp giấy giới thiệu đi di chuyển hài cốt liệt sỹ - Phú Thọ
Quyết định áp dụng biện pháp quản lý sau cai nghiện tại nơi cư trú - Phú Thọ
Công bố hợp quy phân bón hữu cơ và phân bón khác - Phú Thọ
Cấp giấy xác nhận kiến thức về an toàn thực phẩm - Phú Thọ
Đăng ký xác nhận nội dung quảng cáo thực phẩm - Phú Thọ
Cấp lại giấy xác nhận nội dung quảng cáo thực phẩm - Phú Thọ
Đăng ký hợp đồng cá nhân đi làm việc ở nước ngoài - Phú Thọ
Đăng ký Hợp đồng nhận lao động thực tập - Phú Thọ
Cấp giấy phép hoạt động dịch vụ việc làm cho doanh nghiệp, chi nhánh doanh nghiệp - Phú Thọ
Gia hạn giấy phép hoạt động dịch vụ việc làm cho doanh nghiệp, chi nhánh doanh nghiệp - Phú Thọ
Cấp lại giấy phép hoạt động dịch vụ việc làm cho doanh nghiệp, chi nhánh doanh nghiệp - Phú Thọ
Giải quyết chế độ trợ cấp, phụ cấp ưu đãi đối với người hoạt động cách mạng trước ngày 01/01/1945 và người hoạt động cách mạng từ ngày 01/01/1945 đến Tổng khởi nghĩa tháng 8/1945 - Phú Thọ
Trợ cấp tuất hàng tháng đối với thân nhân của người có công với cách mạng đã từ trần - Phú Thọ
Giải quyết chế độ trợ cấp tuất đối với vợ hoặc chồng liệt sĩ lấy chồng hoặc vợ khác - Phú Thọ
Đề nghị phong tặng, truy tặng danh hiệu Bà mẹ Việt Nam anh hùng - Phú Thọ
Giải quyết chế độ ưu đãi đối với Bà mẹ Việt Nam anh hùng - Phú Thọ
Trợ cấp một lần hoặc trợ cấp hàng tháng đối với Anh hùng lực lượng vũ trang và Anh hùng lao động trong thời kỳ kháng chiến - Phú Thọ
Giải quyết chế độ đối với người tham gia hoạt động cách mạng, hoạt động kháng chiến bị địch bắt tù đày - Phú Thọ
Giải quyết chế độ trợ cấp một lần đối với người hoạt động kháng chiến giải phóng dân tộc và làm nhiệm vụ Quốc tế - Phú Thọ
Giải quyết chế độ ưu đãi đối với người có công giúp đỡ cách mạng - Phú Thọ
Di chuyển hồ sơ người có công với cách mạng ra ngoài tỉnh - Phú Thọ
Tiếp nhận hồ sơ người có công với cách mạng do quân đội, công an chuyển đến - Phú Thọ
Giải quyết chế độ đối với người hoạt động kháng chiến và con đẻ của họ bị nhiễm chất độc hóa học - Phú Thọ
Thành lập trường trung cấp nghề công lập - Phú Thọ
Thành lập trường trung cấp nghề tư thục - Phú Thọ
Thành lập Trung tâm dạy nghề công lập - Phú Thọ
Thành lập Trung tâm dạy nghề tư thục - Phú Thọ
Công nhận hiệu trưởng trường trung cấp nghề tư thục và giám đốc trung tâm dạy nghề tư thục - Phú Thọ
Cấp giấy chứng nhận đăng ký hoạt động dạy nghề đối với các trường đại học, trường cao đẳng, trường trung cấp chuyên nghiệp và các cơ sở giáo dục khác có dạy nghề; các doanh nghiệp, hợp tác xã, cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ có dạy nghề trình độ sơ cấp - Phú Thọ
Cấp giấy chứng nhận đăng ký hoạt động dạy nghề đối với trường Trung cấp nghề, Trung tâm dạy nghề công lập và tư thục - Phú Thọ
Cấp giấy chứng nhận đăng ký hoạt động dạy nghề cho trường trung cấp nghề, trung tâm dạy nghề có vốn đầu tư nước ngoài - Phú Thọ
Cấp giấy chứng nhận đăng ký bổ sung hoạt động dạy nghề - Phú Thọ
Đề nghị cấp giấy phép hoạt động cai nghiện ma túy do cơ quan, tổ chức, cá nhân thành lập - Phú Thọ
Đề nghị gia hạn giấy phép hoạt động cai nghiện ma túy do cơ quan, tổ chức, cá nhân thành lập - Phú Thọ
Đề nghị thay đổi giấy phép hoạt động cai nghiện ma túy do cơ quan, tổ chức, cá nhân thành lập - Phú Thọ
Cấp lại giấy chứng nhận thương binh, bệnh binh - Phú Thọ
Đăng ký việc thay đổi cải chính hộ tịch cho người từ đủ 14 tuổi trở lên - Phú Thọ
Đăng ký việc bổ sung hộ tịch - Phú Thọ
Đăng ký việc xác định lại dân tộc - Phú Thọ
Đăng ký việc xác định lại giới tính - Phú Thọ
Điều chỉnh nội dung trong sổ hộ tịch và các giấy tờ hộ tịch khác không phải sổ đăng ký khai sinh và bản chính giấy khai sinh - Phú Thọ
Cấp lại bản chính giấy khai sinh - Phú Thọ
Chứng thực chữ ký trong các giấy tờ, văn bản - Phú Thọ
Chứng thực chữ ký của người dịch trong các giấy tờ, văn bản từ tiếng nước ngoài sang tiếng Việt hoặc từ tiếng Việt sang tiếng nước ngoài - Phú Thọ
Cấp bản sao có chứng thực từ bản chính hợp đồng, giao dịch đã được chứng thực - Phú Thọ
Phê duyệt các chương trình, dự án phi Chính phủ nước ngoài, viện trợ phi dự án trên địa bàn tỉnh Phú Thọ - Phú Thọ
Cấp thẻ ABTC - Phú Thọ
Cho phép tổ chức hội nghị, hội thảo quốc tế tại tỉnh Phú Thọ - Phú Thọ
Phê duyệt Đề án cải tạo phục hồi môi trường của các dự án khai thác khoáng sản trên địa bàn trừ các dự án quy định tại điểm a, điểm b, điểm c khoản 1, Điều 6, Quyết định 18/2013/QĐ-TTg - Phú Thọ
Phê duyệt Đề án cải tạo phục hồi môi trường bổ sung (Đề án bổ sung) của các dự án khai thác khoáng sản trên địa bàn trừ các dự án quy định tại điểm a, điểm b, điểm c khoản 1, Điều 6, Quyết định 18/2013/QĐ-TTg - Phú Thọ
Phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường theo cơ chế ‘‘Một cửa liên thông’’ quy định tại Quyêt định 03/2013/QĐ-UBND - Phú Thọ
Lựa chọn tổ chức, cá nhân thăm dò khoáng sản ở khu vực không đấu giá quyền khai thác khoáng sản - Phú Thọ
Cấp Giấy phép thăm dò khoáng sản - Phú Thọ
TTHC đang xem
Chứng thực bản sao từ bản chính các giấy tờ, văn bản - Phú Thọ
Số hồ sơ:
T-PTH-BS131
Cơ quan hành chính:
Phú Thọ
Lĩnh vực:
Hành chính tư pháp
Tình trạng:
Còn áp dụng

0
37