Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-PTH-BS133
Cơ quan hành chính: Phú Thọ
Lĩnh vực thống kê: Hành chính tư pháp
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Không
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Tư pháp cấp huyện
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Nộp hồ sơ trực tiếp tại Phòng Tư pháp hoặc Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Ủy ban nhân dân cấp huyện
Thời hạn giải quyết: Ngay trong ngày tiếp nhận hồ sơ; trường hợp nộp hồ sơ sau 15 giờ thì có thể giải quyết vào ngày hôm sau; Thời hạn chứng thực có thể kéo dài hơn theo thỏa thuận bằng văn bản với người yêu cầu chứng thực
Đối tượng thực hiện: Cá nhân
Kết quả thực hiện: Bản dịch được chứng thực chữ ký
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: Người dịch yêu cầu chứng thực chuẩn bị đủ hồ sơ theo quy định, nộp tại Phòng Tư pháp hoặc Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của UBND cấp huyện.
Bước 2: Công chức tiếp nhận kiểm tra hồ sơ, nếu hồ sơ chưa đầy đủ thì hướng dẫn bổ sung; nếu hồ sơ đầy đủ, hợp lệ thì tiếp nhận giải quyết. Trường hợp từ chối thực hiện thủ tục phải có văn bản trả lời nêu rõ lý do.
Bước 3: Người dịch yêu cầu chứng thực phải ký trước mặt người thực hiện chứng thực. Trường hợp tiếp nhận hồ sơ qua Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả theo cơ chế một cửa thì công chức tiếp nhận hồ sơ đề nghị người yêu cầu chứng thực ký vào bản dịch cần chứng thực và chuyển cho người có thẩm quyền ký chứng thực.
Bước 4: Người thực hiện chứng thực kiểm tra giấy tờ yêu cầu chứng thực, tùy theo từng trường hợp, nếu thấy đủ giấy tờ theo quy định và giấy tờ, văn bản được dịch không thuộc các trường hợp “không được dịch để chứng thực chữ ký người dịch” thì thực hiện chứng thực theo quy định của pháp luật. Trường hợp từ chối phải có văn bản trả lời nêu rõ lý do
Bước 5: Người yêu cầu thực hiện thủ tục nhận kết quả, nộp lệ phí theo quy định.
Điều kiện thực hiện
Nội dung Văn bản qui định
- Giấy tờ, văn bản cần dịch không thuộc trường hợp không được dịch để chứng thực chữ ký người dịch. Cụ thể là các trường hợp:
+ Giấy tờ, văn bản đã bị tẩy xóa, sửa chữa; thêm, bớt nội dung không hợp lệ.
+ Giấy tờ, văn bản bị hư hỏng, cũ nát không xác định được nội dung.
+ Giấy tờ, văn bản đóng dấu mật của cơ quan, tổ chức có thẩm quyền hoặc không đóng dấu mật nhưng ghi rõ không được dịch.
+ Giấy tờ, văn bản có nội dung trái pháp luật, đạo đức xã hội; tuyên truyền, kích động chiến tranh, chống chế độ xã hội chủ nghĩa Việt Nam; xuyên tạc lịch sử của dân tộc Việt Nam; xúc phạm danh dự, nhân phẩm, uy tín của cá nhân, tổ chức; vi phạm quyền công dân.
+ Giấy tờ, văn bản do cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của nước ngoài cấp, công chứng hoặc chứng nhận chưa được hợp pháp hóa lãnh sự (trừ trường hợp được miễn hợp pháp hóa lãnh sự theo điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên hoặc theo nguyên tắc có đi, có lại).
- Người dịch phải đủ tiêu chuẩn, điều kiện dịch. Cụ thể
+ Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ theo quy định của pháp luật.
+ Có bằng cử nhân ngoại ngữ trở lên về thứ tiếng nước ngoài cần dịch hoặc có bằng tốt nghiệp đại học trở lên đối với thứ tiếng nước ngoài cần dịch. Đối với ngôn ngữ không phổ biến mà người dịch không có bằng cử nhân ngoại ngữ, bằng tốt nghiệp đại học theo quy định tại Khoản này thì phải thông thạo ngôn ngữ cần dịch.
- Người dịch không phải là cộng tác viên dịch thuật của Phòng Tư pháp phải ký trước mặt người thực hiện chứng thực.
Đối với người dịch là cộng tác viên của Phòng Tư pháp: Xuất trình bản dịch và giấy tờ, văn bản cần dịch
Đối với người không phải là cộng tác viên dịch thuật của Phòng Tư pháp mà tự dịch giấy tờ, văn bản phục vụ mục đích cá nhân và có yêu cầu chứng thực chữ ký trên bản dịch thì phải xuất trình các giấy tờ sau đây:
. Bản chính hoặc bản sao có chứng thực Giấy Chứng minh nhân dân hoặc Hộ chiếu còn giá trị sử dụng;
. Bản chính hoặc bản sao từ sổ gốc, bản sao có chứng thực một trong các giấy tờ chứng minh tiêu chuẩn, điều kiện của người dịch (Có bằng cử nhân ngoại ngữ trở lên về thứ tiếng nước ngoài cần dịch hoặc có bằng tốt nghiệp đại học trở lên đối với thứ tiếng nước ngoài cần dịch); trừ trường hợp dịch những ngôn ngữ không phổ biến mà người dịch không có bằng cử nhân ngoại ngữ, bằng tốt nghiệp đại học nhưng thông thạo ngôn ngữ cần dịch;
. Bản dịch đính kèm giấy tờ, văn bản cần dịch.
Số bộ hồ sơ: Số lượng bản dịch cần chứng thực theo nhu cầu của người yêu cầu chứng thực. Cơ quan chứng thực lưu giữ 01 bản
Tên phí Mức phí Văn bản qui định
Chi phí khác Trong trường hợp người yêu cầu chứng thực đề nghị cơ quan thực hiện chứng thực in, chụp, đánh máy giấy tờ, văn bản thì phải nộp chi phí để thực hiện.
Lệ phí 10.000 đồng/trường hợp (Mười ngàn đồng trên trường hợp)
TTHC đang xem
Chứng thực chữ ký của người dịch trong các giấy tờ, văn bản từ tiếng nước ngoài sang tiếng Việt hoặc từ tiếng Việt sang tiếng nước ngoài - Phú Thọ
Số hồ sơ:
T-PTH-BS133
Cơ quan hành chính:
Phú Thọ
Lĩnh vực:
Hành chính tư pháp
Tình trạng:
Còn áp dụng

0
43