Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-PTH-BS146
Cơ quan hành chính: Phú Thọ
Lĩnh vực thống kê: Hộ tịch
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Không
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Ủy ban nhân dân cấp xã
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Nộp hồ sơ trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Ủy ban nhân dân cấp xã nơi đã yêu cầu xác nhận tờ khai đăng ký kết hôn hoặc cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân trước đây
Thời hạn giải quyết: Trong ngày làm việc, nếu nộp hồ sơ sau 15 giờ thì trả kết quả vào ngày làm việc tiếp theo. Trường hợp cần phải xác minh, thì thời hạn xác minh không quá 03 ngày
Đối tượng thực hiện: Cá nhân
Kết quả thực hiện: Tờ khai đăng ký kết hôn đã được xác nhận tình trạng hôn nhân hoặc Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: Người yêu cầu thực hiện thủ tục chuẩn bị hồ sơ theo quy định và nộp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của UBND cấp xã.
Bước 2: Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả kiểm tra hồ sơ. Nếu hồ sơ chưa đầy đủ, không hợp lệ thì ghi phiếu hướng dẫn bổ sung. Nếu hồ sơ đầy đủ và hợp lệ thì viết phiếu tiếp nhận hồ sơ, ghi rõ ngày trả kết quả, thu lệ phí theo quy định và chuyển hồ sơ cho công chức Tư pháp hộ tịch giải quyết.
Bước 3: Công chức Tư pháp hộ tịch thẩm tra hồ sơ, ghi vào Sổ cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân để quản lý, trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã ký, đóng dấu xác nhận lại tình trạng hôn nhân trong tờ khai đăng ký kết hôn hoặc ký, cấp lại Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân. Trường hợp từ chối thực hiện thủ tục phải có văn bản trả lời nêu rõ lý do.
Bước 4: Công chức Tư pháp hộ tịch chuyển kết quả về Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả.
Bước 5: Người yêu cầu thực hiện thủ tục nhận kết quả tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của UBND cấp xã.
Tờ khai đăng ký kết hôn (theo mẫu) hoặc Tờ khai cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân (theo mẫu);
Tờ khai đăng ký kết hôn hoặc Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân cũ. Trong trường hợp đương sự khai đã làm mất Tờ khai đăng ký kết hôn, Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân thì phải có cam kết về việc chưa đăng ký kết hôn;
Bản sao có chứng thực hoặc bản chụp kèm bản chính để đối chiếu giấy chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu của người yêu cầu thực hiện thủ tục để xác định về cá nhân người đó;
Số bộ hồ sơ: 1 bộ
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [0]
...
TTHC đang xem
Xác nhận lại tình trạng hôn nhân trong Tờ khai đăng ký kết hôn hoặc cấp lại Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân để sử dụng vào mục đích kết hôn do hết thời hạn sử dụng - Phú Thọ
Số hồ sơ:
T-PTH-BS146
Cơ quan hành chính:
Phú Thọ
Lĩnh vực:
Hộ tịch
Tình trạng:
Còn áp dụng

0
43