Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-PTH-BS167
Cơ quan hành chính: Phú Thọ
Lĩnh vực thống kê: Nông nghiệp – Nông thôn
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Không
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Chi cục Quản lý chất lượng Nông lâm sản và Thủy sản - Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Tổ chức, cá nhân gửi hồ sơ trực tiếp hoặc gửi qua fax, Email, mạng điện tử, (sau đó gửi hồ sơ bản chính qua đường bưu điện) đến Phòng Quản lý chất lượng - Chi cục Quản lý chất lượng Nông lâm sản và Thủy sản - Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Phú Thọ. Địa chỉ: Số 1518- Đường Hùng Vương-P.Gia Cẩm-TP.Việt Trì -tỉnh Phú Thọ. Điện thoại: 0210 3818682; Số fax: 0210 3818682. Địa chỉ Email: chicucqlclnlsphutho@gmail.com
Thời hạn giải quyết: Không quá 20 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ đăng ký đầy đủ và hợp lệ. Đối với trường hợp Giấy xác nhận đã được cấp nhưng bị mất, thất lạc hoặc bị hư hỏng: trong thời gian 05 ngày làm việc kể từ khi nhận được văn bản đề nghị của cơ sở
Đối tượng thực hiện: Cá nhân và Tổ chức
Kết quả thực hiện: Giấy xác nhận
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: Tổ chức, cá nhân chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định;
Bước 2: Tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ trực tiếp hoặc gửi qua fax, email, mạng điện tử, gửi theo đường bưu điện (sau đó gửi hồ sơ bản chính) đến Phòng Quản lý chất lượng của Chi cục Quản lý chất lượng Nông Lâm sản và Thủy sản - Sở Nông nghiệp và PTNT Phú Thọ;
Bước 3: Phòng quản lý chất lượng kiểm tra hồ sơ: nếu hồ sơ không đầy đủ, hợp lệ thì yêu cầu tổ chức, cá nhân bổ sung hoàn thiện hồ sơ, nếu hồ sơ đầy đủ, hợp lệ thì tiếp nhận và viết giấy hẹn trả kết quả cho tổ chức, cá nhân.
* Trong 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được văn bản đề nghị cấp lại giấy xác nhận nội dung đăng ký quảng cáo đã được cấp nhưng bị mất, thất lạc hoặc bị hư hỏng, thì Phòng Quản lý chất lượng trình lãnh đạo Chi cục cấp lại cho cá nhân, tổ chức.
Bước 4: Tổ chức, cá nhân mang giấy hẹn trả kết quả đến Phòng Quản lý chất lượng của Chi cục Quản lý chất lượng Nông lâm sản và Thủy sản - Sở Nông nghiệp và PTNT để nhận kết quả
Điều kiện thực hiện
Nội dung Văn bản qui định
- Cơ sở đã được xác nhận nội dung quảng cáo sản phẩm, thực phẩm nhưng thay đổi về nội dung quảng cáo hoặc giấy xác nhận hết thời hạn hiệu lực.
- Sản phẩm thực phẩm được sản xuất từ cơ sở đáp ứng quy định về điều kiện đảm bảo an toàn thực phẩm hoặc sản phẩm của cơ sở/quốc gia có tên trong danh sách được cơ quan thẩm quyền Việt Nam cho phép nhập khẩu vào Việt Nam theo quy định.
- Nội dung quảng cáo thực phẩm chính xác, đúng chất lượng, đảm bảo an toàn thực phẩm (ATTP) như đã công bố và đăng ký.
Đối với Giấy xác nhận hết thời hạn hoặc thay đổi nội dung quảng cáo:
+ Văn bản đề nghị cấp lại giấy xác nhận nội dung quảng cáo của cá nhân, tổ chức (theo Phụ lục 2);
+ Bản thuyết minh kèm theo các tài liệu sửa đổi, bổ sung liên quan đến việc thay đổi nội dung quảng cáo thực phẩm;
+ Bản sao có chứng thực giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm hoặc kết quả kiểm tra đánh giá điều kiện đảm bảo an toàn thực phẩm còn hiệu lực theo quy định (áp dụng đối với tổ chức, cá nhân sản xuất kinh doanh trong nước);
+ Bản dự thảo nội dung dự kiến quảng cáo (video clip, hình ảnh, phóng sự, bài viết).
+ Trường hợp tổ chức, cá nhân sản xuất kinh doanh thực phẩm tiêu thụ trong nước đã được cơ quan có thẩm quyền địa phương xác nhận nội dung quảng cáo nhưng sau đó có xuất khẩu, tổ chức, cá nhân phải đăng ký xác nhận nội dung quảng cáo tại cơ quan có thẩm quyền cấp Trung ương ngay khi hết hiệu lực của Giấy xác nhận nội dung quảng cáo thực phẩm do cơ quan có thẩm quyền cấp địa phương xác nhận.
Đối với Giấy xác nhận bị mất, thất lạc hoặc hư hỏng: Cơ sở phải có văn bản gửi tới Chi cục Quản lý chất lượng Nông lâm sản và Thủy sản, Sở Nông nghiệp và PTNT để được xem xét, cấp lại.
Số bộ hồ sơ: 1 bộ
Tên phí Mức phí Văn bản qui định
Lệ phí 150.000 đồng/1lần cấp/1 sản phẩm
Phí thẩm định, xét duyệt hồ sơ đăng ký xác nhận nội dung quảng cáo Đối với Áp phích, tờ rơi, poster: 1.000.000 đồng/1 lần/1 sản phẩm; Đối với Truyền hình, phát thanh: 1.200.000 đồng/1 lần/1 sản phẩm
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [0]
...
TTHC đang xem
Cấp lại giấy xác nhận nội dung quảng cáo thực phẩm - Phú Thọ
Số hồ sơ:
T-PTH-BS167
Cơ quan hành chính:
Phú Thọ
Lĩnh vực:
Nông nghiệp – Nông thôn
Tình trạng:
Còn áp dụng

0
38