Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-PTH-BS169
Cơ quan hành chính: Phú Thọ
Lĩnh vực thống kê: Ngoại giao-lãnh sự
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Không
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Ngoại vụ
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ trực tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở Ngoại vụ tỉnh Phú Thọ. Địa chỉ: số 2187, đại lộ Hùng Vương, phường Gia Cẩm - thành phố Việt Trì - tỉnh Phú Thọ; Điện thoại: 0210 3843 222
Thời hạn giải quyết: - Đối với chương trình dự án thuộc thẩm quyền của Ủy ban nhân dân tỉnh: 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, trong đó: Sở Ngoại vụ: 05 ngày; Ủy ban nhân dân tỉnh: 03 ngày. Nếu trường hợp phải lấy ý kiến của các cơ quan liên quan thì thời hạn trên được kéo dài thêm nhưng không quá 12 ngày làm việc
Đối tượng thực hiện: Cá nhân và Tổ chức
Kết quả thực hiện: Văn bản chấp thuận hoặc Quyết định phê duyệt dự án, chương trình viện trợ
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: Tổ chức, cá nhân chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định của pháp luật;
Bước 2: Tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở Ngoại vụ tỉnh Phú Thọ. Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả kiểm tra hồ sơ:
+ Nếu hồ sơ chưa đầy đủ theo quy định thì hướng dẫn cụ thể cho tổ chức, cá nhân để bổ sung hồ sơ;
+ Nếu hồ sơ đã đầy đủ theo quy định thì viết giấy hẹn và trả kết quả cho tổ chức, cá nhân và chuyển hồ sơ đến phòng chuyên môn thẩm định;
Bước 3: - Trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Sở Ngoại vụ lập Tờ trình gửi Văn phòng UBND tỉnh;
- Trong thời hạn 03 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Văn phòng UBND tỉnh có trách nhiệm trình UBND tỉnh phê duyệt.
* Nếu trường hợp phải lấy ý kiến của các cơ quan liên quan thì thời hạn trên được kéo dài thêm nhưng không quá 12 ngày làm việc.
Bước 4: Tổ chức, cá nhân mang giấy hẹn đến nhận kết quả tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở Ngoại vụ tỉnh Phú Thọ.
Đối với viện trợ theo chương trình, dự án:
- Công văn đề nghị thẩm định chương trình, dự án của đơn vị tiếp nhận.
- Ý kiến của cơ quan chủ quản.
- Văn kiện chương trình, dự án hoặc biên bản hợp tác đã được bên tài trợ và bên nhận tài trợ thống nhất (bằng cả tiếng Việt và tiếng nước ngoài).
- Văn bản thông báo cam kết tài trợ cho chương trình, dự án của tổ chức tài trợ.
- Bản sao Giấy đăng ký hoạt động và/hoặc bản sao giấy tờ hợp pháp về tư cách pháp nhân của Bên tài trợ.
Đối với viện trợ phi dự án: Ngoài các văn bản như đã nêu trong viện trợ theo chương trình, dự án, nếu:
- Viện trợ bằng hàng hóa: phải kèm theo danh mục hàng và ước tính giá trị. Nếu hàng hóa đã qua sử dụng, phải có xác nhận của cơ quan có thẩm quyền bên tài trợ là hàng hóa còn chất lượng 80% trở lên.
- Viện trợ bằng tiền mặt: phải xác định rõ tổng giá trị viện trợ dưới dạng tiền mặt.
- Viện trợ dưới hình thức chuyên gia (kể cả chuyên gia tình nguyện): phải có văn bản của tổ chức nước ngoài về việc cử chuyên gia sang làm việc, trích yếu lý lịch của chuyên gia được cử, bản photocopy hộ chiếu.
Lưu ý: Đối với chương trình dự án thuộc thẩm quyền phê duyệt của Thủ tướng (như quy định trong NĐ 93/2009/NĐ-CP về Quy chế quản lý và sử dụng viện trợ phi Chính phủ nước ngoài), đề nghị chủ khoản viện trợ liên hệ trực tiếp với Phòng Phi chính phủ nước ngoài, Sở Ngoại vụ để được hướng dẫn cụ thể.
Số bộ hồ sơ: 06 bộ (Đối với các khoản viện trợ thuộc thẩm quyền phê duyệt của Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh)
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [0]
...
TTHC đang xem
Phê duyệt các chương trình, dự án phi Chính phủ nước ngoài, viện trợ phi dự án trên địa bàn tỉnh Phú Thọ - Phú Thọ
Số hồ sơ:
T-PTH-BS169
Cơ quan hành chính:
Phú Thọ
Lĩnh vực:
Ngoại giao-lãnh sự
Tình trạng:
Còn áp dụng

0
35