Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-PTH-BS170
Cơ quan hành chính: Phú Thọ
Lĩnh vực thống kê: Công thương
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Không
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Kinh tế (đối với thành phố, thị xã); Phòng Kinh tế và Hạ tầng (đối với huyện)
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ trực tiếp tại Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả theo cơ chế "một cửa" của Ủy ban nhân dân huyện, thành, thị nơi tổ chức, cá nhân có trụ sở chính
Thời hạn giải quyết: 15 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ
Đối tượng thực hiện: Cá nhân và Tổ chức
Kết quả thực hiện: Giấy phép
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: Tổ chức, cá nhân chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định của pháp luật;
Bước 2: Tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ tại Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả theo cơ chế "một cửa" của UBND huyện, thành, thị.
Bước 3: Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả kiểm tra hồ sơ: nếu hồ sơ chưa đầy đủ thì hướng dẫn tổ chức, cá nhân hoàn thiện lại, nếu hồ sơ đã đủ thì tiếp nhận, viết giấy hẹn trả kết quả cho tổ chức, cá nhân.
Bước 4: Trong 01 ngày làm việc, Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả chuyển hồ sơ đến phòng Kinh tế (đối với thành phố, thị xã) phòng Kinh tế và Hạ tầng (đối với huyện).
Bước 5: Phòng chuyên môn kiểm tra, thẩm định hồ sơ:
+ Trong thời gian 07 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, nếu hồ sơ không đáp ứng được điều kiện theo quy định, thì phòng chuyên môn tham mưu cho Chủ tịch UBND huyện văn bản trả lời và nêu rõ lý do;
+ Trong thời gian 14 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, nếu hồ sơ đạt yêu cầu, thì phòng chuyên môn tham mưu trình Chủ tịch UBND huyện ký cấp Giấy phép bán lẻ sản phẩm thuốc lá và chuyển kết quả cho Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả.
Bước 6: Tổ chức, cá nhân mang giấy hẹn tới Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả của UBND huyện, thành, thị để nhận kết quả.
Bước 7: Cán bộ Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả của UBND huyện, thành, thị tiếp nhận giấy hẹn thu phí, lệ phí trả kết quả cho tổ chức, cá nhân.
Điều kiện thực hiện
Nội dung Văn bản qui định
Điều kiện cấp giấy phép bán lẻ sản phẩm thuốc lá (theo Nghị định số 67/2013/NĐ-CP ngày 27 tháng 6 năm 2013 của Chính phủ), gồm có:
- Thương nhân có đăng ký ngành nghề kinh doanh bán lẻ sản phẩm thuốc lá;
- Có địa điểm kinh doanh cố định, địa chỉ rõ ràng, đảm bảo các yêu cầu về kỹ thuật, trang thiết bị theo quy định;
- Diện tích điểm kinh doanh dành cho thuốc lá tối thiểu phải có từ 03 m2 trở lên;
- Có văn bản giới thiệu, hợp đồng mua bán của các doanh nghiệp bán buôn sản phẩm thuốc lá;
- Phù hợp với Quy hoạch hệ thống mạng lưới mua bán sản phẩm thuốc lá được cấp có thẩm quyền phê duyệt.
Đơn đề nghị cấp Giấy phép bán lẻ sản phẩm thuốc lá (theo Phụ lục 23);
Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và Giấy chứng nhận mã số thuế;
Bản sao các văn bản giới thiệu, hợp đồng mua bán của các doanh nghiệp bán buôn sản phẩm thuốc lá;
Hồ sơ về địa điểm kinh doanh, gồm có:
+ Địa chỉ, diện tích và mô tả khu vực kinh doanh thuốc lá;
+ Bản sao tài liệu chứng minh quyền sử dụng địa điểm kinh doanh (là sở hữu hoặc đồng sở hữu hoặc thuê sử dụng với thời gian tối thiểu là 01 năm);
+ Bảng kê thiết bị kiểm tra và điều chỉnh nhiệt độ, độ ẩm trong khu vực kinh doanh thuốc lá.
Số bộ hồ sơ: 02 bộ (01 bộ nộp UBND các huyện, thành, thị; 01 bộ thương nhân lưu)
Tên phí Mức phí Văn bản qui định
Lệ phí cấp giấy phép tại khu vực thành phố trực thuộc trung ương và khu vực thành phố, thị xã trực thuộc tỉnh 200.000đồng/giấy/lần cấp
Lệ phí tại các khu vực khác ngoài thành phố trực thuộc trung ương và khu vực thành phố, thị xã trực thuộc tỉnh 50% mức thu tương ứng quy định
Lệ phí thẩm định tại khu vực thành phố trực thuộc trung ương và khu vực thành phố, thị xã trực thuộc tỉnh 1.200.000đồng/điểm kinh doanh/lần thẩm định
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [0]
...
TTHC đang xem
Cấp Giấy phép bán lẻ sản phẩm thuốc lá - Phú Thọ
Số hồ sơ:
T-PTH-BS170
Cơ quan hành chính:
Phú Thọ
Lĩnh vực:
Công thương
Tình trạng:
Còn áp dụng

0
41