Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-PTH-BS175
Cơ quan hành chính: Phú Thọ
Lĩnh vực thống kê: Môi trường
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Không
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Tài nguyên và Môi trường
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Nộp hồ sơ trực tiếp tại Văn phòng Sở Tài nguyên và Môi trường. Địa chỉ: Đường Nguyễn Tất Thành – Phường Tân Dân – Thành phố Việt Trì – Tỉnh Phú Thọ - Điện thoại: (0210)3847.911
Thời hạn giải quyết: 30 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ
Đối tượng thực hiện: Cá nhân và Tổ chức
Kết quả thực hiện: Quyết định phê duyệt Đề án cải tạo, phục hồi môi trường bổ sung
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: Chủ dự án nộp hồ sơ đề nghị thẩm định tại Văn phòng của Sở Tài nguyên và Môi trường.
Bước 2: Sở Tài nguyên và Môi trường (trực tiếp là Chi cục BVMT thực hiện TTHC) trong thời hạn 05 ngày làm việc, xem xét tính đầy đủ, hợp lệ của hồ sơ, nếu hồ sơ chưa đủ theo quy định thì hướng dẫn cụ thể để tổ chức, cá nhân bổ sung, hoàn chỉnh; Nếu hồ sơ đã đủ thì lập phiếu tiếp nhận hồ sơ;
Bước 3: Tổ chức họp Hội đồng thẩm định thành phần gồm các Sở, ngành và UBND cấp huyện nơi thực hiện dự án;
Bước 4: Tổng hợp ý kiến đánh giá của các Sở, ngành, UBND cấp huyện và thông báo cho tổ chức, cá nhân biết kết quả thẩm định;
Bước 5: Chủ dự án hoàn thiện hồ sơ và gửi lại Sở TN&MT hồ sơ Đề án đã hoàn chỉnh kèm theo văn bản giải trình về các vấn đề đã chỉnh sửa, bổ sung;
Bước 6: Kiểm tra sự đáp ứng các yêu cầu về nội dung của Đề án theo biên bản tổng hợp ý kiến đánh giá của các Sở, ngành, UBND cấp huyện;
Bước 7: Sở Tài nguyên và Môi trường ra quyết định phê duyệt Đề án của dự án (nếu hồ sơ đã bổ sung hoàn thiện) và gửi kết quả cho tổ chức, cá nhân.
Một (01) văn bản của chủ dự án đề nghị thẩm định, phê duyệt Đề án bổ sung;
09 (chín) bản Thuyết minh Đề án bổ sung kèm theo các bản vẽ liên quan;
Báo cáo đánh giá tác động môi trường hoặc Bản cam kết bảo vệ môi trường hoặc Bản đăng ký đạt tiêu chuẩn môi trường hoặc Đề án bảo vệ môi trường kèm theo bản sao Quyết định phê duyệt hoặc giấy xác nhận (nếu có);
Dự án cải tạo phục hổi môi trường hoặc Đề án cải tạo phục hồi môi trường kèm theo Quyết định phê duyệt (nếu có);
Dự án đầu tư khai thác khoáng sản kèm theo Quyết định phê duyệt dự án đầu tư, bản sao Giấy phép khai thác khoáng sản (nếu có).
Số bộ hồ sơ: 1 bộ
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định
Cấu trúc và yêu cầu về nội dung của báo cáo đánh giá tác động môi trường
Tải về
Cấu trúc và yêu cầu về nội dung của dự án cải tạo, phục hồi môi trường bổ sung
Tải về
Mẫu bìa và trang phụ bìa của báo cáo đánh giá tác động môi trường
Tải về
Mẫu đơn đề nghị thẩm định, phê duyệt dự án cải tạo, phục hồi môi trường bổ sung
Tải về
Mẫu văn bản đề nghị thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường
Tải về
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [0]
...
TTHC đang xem
Phê duyệt Đề án cải tạo phục hồi môi trường bổ sung (Đề án bổ sung) của các dự án khai thác khoáng sản trên địa bàn trừ các dự án quy định tại điểm a, điểm b, điểm c khoản 1, Điều 6, Quyết định 18/2013/QĐ-TTg - Phú Thọ
Số hồ sơ:
T-PTH-BS175
Cơ quan hành chính:
Phú Thọ
Lĩnh vực:
Môi trường
Tình trạng:
Còn áp dụng

0
29