Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-PTH-BS191
Cơ quan hành chính: Phú Thọ
Lĩnh vực thống kê: Đất đai – nhà ở - công sở
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Không
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Tài nguyên và Môi trường
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Nộp hồ sơ trực tiếp tại: Bộ phận "một cửa liên thông"- Sở Kế hoạch và đầu tư.
Thời hạn giải quyết: Không quá 15 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.
Đối tượng thực hiện: Tổ chức
Kết quả thực hiện: Văn bản hành chính.
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: Tổ chức trong nước, tổ chức, cá nhân nước ngoài chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định;
Bước 2: Tổ chức trong nước, tổ chức, cá nhân nước ngoài nộp hồ sơ tại Bộ phận "một cửa liên thông" - Sở Kế hoạch và đầu tư, Bộ phận "một cửa liên thông" kiểm tra hồ sơ, nếu hồ sơ chưa đầy đủ thì hướng dẫn tổ chức hoàn thiện lại, nếu hồ sơ đó đủ thì tiếp nhận, viết giấy hẹn trả kết quả.
Bước 3: Trong thời gian 01 ngày làm việc, Bộ phận "một cửa liên thông"- Sở Kế hoạch và Đầu tư chuyển hồ sơ đến Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở Tài nguyên và Môi trường. Trong ngày làm việc, bộ phận tiếp nhận và trả kết quả chuyển hồ sơ đến phòng chuyên môn thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường.
Bước 4: Trong thời hạn 08 ngày làm việc kể từ khi nhận được hồ sơ, Sở Tài nguyên - Môi trường hoàn thành việc xem xét, lấy ý kiến các cơ quan có liên quan, thẩm định, trình UBND tỉnh ra Văn bản giới thiệu địa điểm cho nhà đầu tư.
Bước 5: Trong thời hạn không quá 03 ngày làm việc, Văn phòng UBND tỉnh trình trình Chủ tịch UBND tỉnh ký văn bản giới thiệu địa điểm cho nhà đầu tư, chuyển kết quả cho Bộ phận "một cửa liên thông" để trả cho nhà đầu tư; đồng thời chuyển văn bản đến Sở Tài nguyên và Môi trường để thực hiện việc xác định và giao mốc giới tại thực địa (thời gian 03 ngày).
Bước 6: Nhận kết quả tại Bộ phận "một cửa liên thông"- Sở Kế hoạch và Đầu tư.
Điều kiện thực hiện
Nội dung Văn bản qui định
+ Trường hợp đất đã có quy hoạch sử dụng đất hoặc quy hoạch xây dựng chi tiết được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt thì Sở Tài nguyên và Môi trường xem xét trình UBND tỉnh giới thiệu địa điểm sử dụng đất.
+ Trường hợp đất chưa có quy hoạch sử dụng đất hoặc quy hoạch xây dựng chi tiết được duyệt thì Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với UBND cấp huyện và các cơ quan liên quan xem xét trình UBND tỉnh giới thiệu địa điểm sử dụng đất.
Đơn xin giới thiệu địa điểm sử dụng đất;
Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (bản sao có chứng thực).
Phương án đầu tư hoặc phương án sản xuất kinh doanh dự kiến trong đó giải trình rõ nhu cầu sử dụng đất của dự án.
Bản vẽ giới thiệu địa điểm sử dụng đất:
+ Trường hợp có quy hoạch chi tiết xây dựng được duyệt thì chỉ lập bản vẽ trích lục từ bản vẽ quy hoạch chi tiết xây dựng (bản vẽ có xác nhận của UBND huyện);
+ Trường hợp xin giới thiệu địa điểm vào cả lô đất đã có quy hoạch chi tiết được duyệt thì không phải lập bản vẽ, nhưng trong đơn phải ghi rõ lô số trong bản vẽ quy hoạch (phô tô bản vẽ quy hoạch được duyệt kèm theo).
+ Trường hợp chưa có quy hoạch chi tiết xây dựng được duyệt cho phép sử dụng những tài liệu bản đồ đã có tại khu vực giới thiệu đại điểm để lập bản vẽ giới thiệu địa điểm (bản vẽ có xác nhận của UBND huyện).
Trường hợp khu đất giới thiệu địa điểm nằm trong địa giới các phường, thị trấn, bản vẽ có xác nhận của Sở Xây dựng (UBND tỉnh không phê duyệt trên bản vẽ giới thiệu địa điểm cho tổ chức).
Số bộ hồ sơ: 2 bộ
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định
Đơn xin giới thiệu địa điểm sử dụng đất
Tải về
Căn cứ pháp lý
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [0]
...

0
29