Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-PTH-BS192
Cơ quan hành chính: Phú Thọ
Lĩnh vực thống kê: Đất đai – nhà ở - công sở
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Không
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Tài nguyên và Môi trường
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Nộp hồ sơ trực tiếp tại: Bộ phận ‘‘Một cửa liên thông’’ - Sở Kế hoạch và đầu tư
Thời hạn giải quyết: Không quá 18 ngày (làm việc) kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.
Đối tượng thực hiện: Cá nhân và Tổ chức
Kết quả thực hiện: Quyết định hành chính
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: Tổ chức làm nhiệm vụ bồi thường chuẩn bị hồ sơ theo quy định;
Bước 2: Nộp hồ sơ tại Bộ phận ‘‘Một cửa liên thông’’ - Sở Kế hoạch và đầu tư. Bộ phận ‘‘Một cửa liên thông’’ kiểm tra hồ sơ, nếu hồ sơ chưa đầy đủ thì hướng dẫn tổ chức hoàn thiện lại, nếu hồ sơ đó đủ thì tiếp nhận, viết giấy hẹn trả kết quả cho tổ chức.
Bước 3: Trong ngày làm việc, Bộ phận ‘‘Một cửa liên thông’’ chuyển hồ sơ đến bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở Tài nguyên & Môi trường để chuyển hồ sơ đến phòng chuyên môn có trách nhiệm kiểm tra hồ sơ, nếu chưa đúng, chuyển lại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả để yêu cầu hoàn thiện hồ sơ.
Sau khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ; trong thời hạn 15 ngày làm việc, sở Tài nguyên và Môi trường thẩm định phương án tổng thể về bồi thường giải phóng mặt bằng, hỗ trợ và tái định cư và trình UBND tỉnh phê duyệt.
Sau khi nhận được Tờ trình của sở Tài nguyên và Môi trường, trong thời hạn 03 ngày làm việc, Văn phòng UBND tỉnh có trách nhiệm trình Chủ tịch UBND tỉnh ra quyết định phê duyệt phương án tổng thể bồi thường giải phóng mặt bằng, hỗ trợ và tái định cư.
Bước 4: Nhận kết quả tại Bộ phận ‘‘Một cửa liên thông’’- Sở Kế hoạch và Đầu tư
Tờ trình xin phê duyệt Phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư của UBND huyện, thành thị, kèm theo Phương án bồi thường hỗ trợ, tái định cư.
Báo cáo tổng hợp ý kiến đóng góp của người có đất bị thu hồi.
Các tài liệu liên quan bao gồm:
+ Hồ sơ kiểm kê, tổng hợp gồm : Biên bản kiểm kê và dự toán kinh phí của từng hộ; bảng tổng hợp kinh phí; Bảng tổng hợp diện tích đất thu hồi (có thể hiện tỷ lệ diện tích đất nông nghiệp bị thu hồi).
+ Bản sao giấy tờ liên quan đến quyền sử dụng đất của người có đất bị thu hồi; sổ hộ khẩu của các hộ gia đình có đất bị thu hồi; các loại chứng từ, sổ sách liên quan đến đất và tài sản gắn liền với đất làm căn cứ tính toán, xác định giá trị bồi thường, hỗ trợ và các giấy tờ khác có liên quan (nếu có).
Trường hợp thu hồi đất đối với các tổ chức (cơ quan nhà nước, tổ chức sự nghiệp, tổ chức chính trị, tổ chức xã hội, tổ chức kinh tế, tổ chức tôn giáo...) thì chủ sở hữu tài sản phải xuất trình toàn bộ hồ sơ sổ sách, quyết toán tài sản vật kiến trúc có liên quan làm cơ sở để kiểm tra xác định giá trị còn lại của tài sản, tính toán bồi thường.
Trường hợp đặc thù nếu không còn hồ sơ, chứng từ, sổ sách, thì thực hiện theo phương pháp kiểm kê thực tế khi tính toán giá trị bồi thường.
Số bộ hồ sơ: 1 bộ
Tên phí Mức phí Văn bản qui định
Lệ phí thẩm định phương án bồi thường không quá 10% tổng mức chi phí làm nhiệm vụ bồi thường, hỗ trợ và tái định cư
Căn cứ pháp lý
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [0]
...
TTHC đang xem
Phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư đối với trường hợp thu hồi đất liên quan từ hai huyện, thành, thị trở lên theo cơ chế ‘‘Một cửa liên thông’’ quy định tại Quyết định số 03/2013/QĐ-UBND ngày 29/03/2013 của UBND tỉnh Phú Thọ - Phú Thọ
Số hồ sơ:
T-PTH-BS192
Cơ quan hành chính:
Phú Thọ
Lĩnh vực:
Đất đai – nhà ở - công sở
Tình trạng:
Còn áp dụng

0
43