Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-PTH-BS203
Cơ quan hành chính: Phú Thọ
Lĩnh vực thống kê: Môi trường
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Không
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Tài nguyên và Môi trường
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: - Nộp hồ sơ trực tiếp tại Văn phòng Sở Tài nguyên và Môi trường.
- Địa chỉ: Đường Nguyễn Tất Thành – Phường Tân Dân – Thành phố Việt Trì – Tỉnh Phú Thọ.
- Điện thoại: (0210)3847.911.
Thời hạn giải quyết: + 30 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ, trong đó:
- Sở Tài nguyên và Môi trường: 25 ngày làm việc;
- Ủy ban nhân dân tỉnh: 05 ngày làm việc.
Đối tượng thực hiện: Cá nhân và Tổ chức
Kết quả thực hiện: Quyết định phê duyệt Đề án cải tạo, phục hồi môi trường.
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: Chủ dự án nộp hồ sơ đề nghị thẩm định tại Văn phòng của Sở Tài nguyên và Môi trường.
Bước 2: Sở Tài nguyên và Môi trường (trực tiếp là Chi cục BVMT thực hiện TTHC) trong thời hạn 05 ngày làm việc, xem xét tính đầy đủ, hợp lệ của hồ sơ, nếu hồ sơ chưa đủ theo quy định thì hướng dẫn cụ thể để tổ chức, cá nhân bổ sung, hoàn chỉnh; Nếu hồ sơ đã đủ thì lập phiếu tiếp nhận hồ sơ;
Bước 3: Tổ chức họp Hội đồng thẩm định thành phần gồm các Sở, ngành và UBND cấp huyện nơi thực hiện dự án;
Bước 4: Tổng hợp ý kiến đánh giá của các Sở, ngành, UBND cấp huyện và thông báo cho tổ chức, cá nhân biết kết quả thẩm định;
Bước 5: Chủ dự án hoàn thiện hồ sơ và gửi lại Sở TN&MT hồ sơ Đề án đã hoàn chỉnh kèm theo văn bản giải trình về các vấn đề đã chỉnh sửa, bổ sung;
Bước 6: Kiểm tra sự đáp ứng các yêu cầu về nội dung của Đề án theo biên bản tổng hợp ý kiến đánh giá của các Sở, ngành, UBND cấp huyện;
Bước 7: UBND tỉnh ra quyết định phê duyệt Đề án của dự án (nếu hồ sơ đã bổ sung hoàn thiện) và gửi kết quả cho tổ chức, cá nhân.
Một (01) văn bản của chủ dự án đề nghị thẩm định, phê duyệt Đề án;
09 (chín) bản Thuyết minh Đề án kèm theo các bản vẽ liên quan;
Báo cáo đánh giá tác động môi trường hoặc Bản cam kết bảo vệ môi trường hoặc Bản đăng ký đạt tiêu chuẩn môi trường hoặc Đề án bảo vệ môi trường kèm theo bản sao Quyết định phê duyệt hoặc giấy xác nhận (nếu có);
Dự án đầu tư khai thác khoáng sản kèm theo Quyết định phê duyệt dự án đầu tư, bản sao Giấy phép khai thác khoáng sản (nếu có).
Số bộ hồ sơ: 1 bộ
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [0]
...
TTHC đang xem
Phê duyệt Đề án cải tạo phục hồi môi trường của các dự án khai thác khoáng sản quy định tại điểm c, khoản 1, Điều 6 của Quyết định 18/2013/QĐ-TTg - Phú Thọ
Số hồ sơ:
T-PTH-BS203
Cơ quan hành chính:
Phú Thọ
Lĩnh vực:
Môi trường
Tình trạng:
Còn áp dụng

0
43