Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-PTH-BS526
Cơ quan hành chính: Phú Thọ
Lĩnh vực thống kê: Hành chính tư pháp
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Tư pháp
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Tư pháp
Cơ quan phối hợp (nếu có): Cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh quản lý về lĩnh vực giám định tư pháp liên quan
Cách thức thực hiện: Nộp hồ sơ trực tiếp hoặc gửi qua đường bưu chính đến Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở Tư pháp. Địa chỉ: Đường Nguyễn Tất Thành, phường Tân Dân, thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ. Điện thoại: 0210. 3844. 057.
Thời hạn giải quyết: Trong thời hạn 30 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định. Trong đó: Sở Tư pháp: 15 ngày. Cơ quan chuyên môn quản lý về lĩnh vực giám định tư pháp thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh: 15 ngày.
Đối tượng thực hiện: Tổ chức
Kết quả thực hiện: Giấy đăng ký hoạt động
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: Văn phòng giám định tư pháp đã được phép thay đổi, bổ sung lĩnh vực giám định chuẩn bị hồ sơ theo quy định.
Bước 2: Nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở Tư pháp, cán bộ tiếp nhận kiểm tra hồ sơ: Nếu hồ sơ chưa đầy đủ thì hướng dẫn bổ sung, hoàn thiện. Nếu hồ sơ đầy đủ thì viết phiếu tiếp nhận, hẹn ngày trả kết quả và chuyển hồ sơ cho phòng chuyên môn để xử lý.
Bước 3: Phòng chuyên môn xem xét, tham mưu Giám đốc Sở chủ trì, phối hợp với cơ quan chuyên môn của Ủy ban nhân dân tỉnh quản lý về lĩnh vực giám định tư pháp kiểm tra việc đáp ứng các điều kiện theo Đề án về việc thay đổi, bổ sung lĩnh vực giám định và cấp Giấy đăng ký hoạt động. Trường hợp từ chối thì phải thông báo bằng văn bản và nêu rõ lý do đồng thời báo cáo Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, quyết định thu hồi Quyết định cho phép thay đổi, bổ sung lĩnh vực giám định. Người bị từ chối có quyền khiếu nại, khởi kiện theo quy định của pháp luật.
Bước 4: Tổ chức nhận kết quả tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở Tư pháp.
Điều kiện thực hiện
Nội dung Văn bản qui định
Đáp ứng được các điều kiện đảm bảo theo Đề án về việc thay đổi, bổ sung lĩnh vực giám định (Khoản 3 Điều 17 Luật Giám định tư pháp).
Việc đăng ký hoạt động yêu cầu tiến hành trong thời hạn 01 năm, kể từ ngày được Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quyết định cho phép thay đổi, bổ sung lĩnh vực giám định (Khoản 4 Điều 17 Nghị định số 85/2013/NĐ-CP).
Đơn đề nghị đăng ký hoạt động;
Quy chế tổ chức, hoạt động của Văn phòng giám định tư pháp;
Giấy tờ chứng minh có đủ điều kiện bảo đảm hoạt động của Văn phòng giám định tư pháp theo Đề án về việc thay đổi, bổ sung lĩnh vực giám định ;
Bản sao Quyết định thay đổi, bổ sung lĩnh vực giám định của Văn phòng giám định tư pháp.
Số bộ hồ sơ: Không quy định cụ thể.

0
11