Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-PTH-BS84
Cơ quan hành chính: Phú Thọ
Lĩnh vực thống kê: Lao động – Việc làm
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Không
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Lao động-Thương binh và Xã hội
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Tổ chức nộp hồ sơ trực tiếp tại Phòng Việc làm - An toàn lao động thuộc Sở Lao động- Thương binh và Xã hội tỉnh Phú Thọ. Địa chỉ: đường Nguyễn Tất Thành, Trưng Vương, Việt Trì, Phú Thọ; Điện thoại: 0210.3843827 - Fax: 0210.3843827
Thời hạn giải quyết: 15 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ
Đối tượng thực hiện: Tổ chức
Kết quả thực hiện: Giấy phép hoạt động dịch vụ việc làm
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: Doanh nghiệp chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định;
Bước 2: Doanh nghiệp nộp hồ sơ trực tiếp tại Phòng Việc làm - An toàn lao động thuộc Sở Lao động- Thương binh và Xã hội tỉnh Phú Thọ;
Bước 3: Phòng Việc làm - An toàn lao động kiểm tra hồ sơ, nếu đầy đủ, hợp lệ thì tiếp nhận, nếu không đầy đủ thì hướng dẫn doanh nghiệp bổ sung hoàn thiện và nộp lại Phòng Việc làm - An toàn lao động;
Bước 4: Phòng Việc làm - An toàn lao động tiến hành thẩm định nếu đạt yêu cầu theo các điều kiện quy định thì trình lãnh đạo Sở Lao động - Thương binh và Xã hội cấp Giấy phép hoạt động dịch vụ việc làm cho doanh nghiệp. Trường hợp thẩm định không đạt thì có văn bản trả lời và nêu rõ lí do.
Bước 5: Doanh nghiệp nhận kết quả tại phòng Việc làm – An toàn lao động.
Điều kiện thực hiện
Nội dung Văn bản qui định
- Địa điểm đặt trụ sở, chi nhánh của doanh nghiệp phải ổn định và có thời hạn từ 3 năm (36 tháng) trở lên, nằm ở vị trí thuận lợi và đủ diện tích cho việc giao dịch, hoạt động của Doanh nghiệp;
- Có ít nhất 300 triệu đồng Việt Nam ký quỹ tại Ngân hàng để giải quyết các rủi ro và các khoản đền bù có thể xảy ra trong quá trình hoạt động;
- Có ít nhất 03 nhân viên có trình độ cao đẳng trở lên, có năng lực hành vi dân sự đầy đủ, lý lịch rõ ràng.
Văn bản đề nghị cấp giấy phép của doanh nghiệp, chi nhánh doanh nghiệp;
Bản sao chứng thực giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc bản sao giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, xuất trình bản gốc để đối chiếu.
Bản sao chứng thực Giấy xác nhận việc đã thực hiện ký quỹ theo quy định.
Các giấy tờ chứng minh đủ điều kiện về địa điểm theo quy định:
+ Nếu là nhà thuộc sở hữu của người đứng tên đăng ký doanh nghiệp: Giấy tờ hợp lệ;
+ Nếu là nhà thuê: Hợp đồng thuê nhà có thời hạn thuê từ 03 năm (36 tháng) trở lên
Số bộ hồ sơ: 1 bộ
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [0]
...
TTHC đang xem
Cấp giấy phép hoạt động dịch vụ việc làm cho doanh nghiệp, chi nhánh doanh nghiệp - Phú Thọ
Số hồ sơ:
T-PTH-BS84
Cơ quan hành chính:
Phú Thọ
Lĩnh vực:
Lao động – Việc làm
Tình trạng:
Còn áp dụng

0
35