Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-PTH-BS85
Cơ quan hành chính: Phú Thọ
Lĩnh vực thống kê: Lao động – Việc làm
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Không
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Lao động- Thương binh và Xã hội
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Tổ chức nộp hồ sơ trực tiếp tại Phòng Việc làm - An toàn lao động thuộc Sở Lao động- Thương binh và Xã hội tỉnh Phú Thọ. Địa chỉ: đường Nguyễn Tất Thành, Trưng Vương, Việt Trì, Phú Thọ; Điện thoại: 0210.3843827 - Fax: 0210.3843827
Thời hạn giải quyết: Không quá 15 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ
Đối tượng thực hiện: Tổ chức
Kết quả thực hiện: Giấy phép hoạt động dịch vụ việc làm (gia hạn)
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: Trước khi Giấy phép hết hạn ít nhất 30 ngày, doanh nghiệp chuẩn bị đầy đủ hồ sơ đề nghị gia hạn Giấy phép hoạt động dịch vụ việc làm và nộp hồ sơ tại phòng Việc làm - An toàn lao động thuộc Sở Lao động- Thương binh và Xã hội Phú Thọ;
Bước 2: Phòng Việc làm - An toàn lao động kiểm tra hồ sơ: Nếu hồ sơ đầy đủ, hợp lệ thì tiếp nhận, nếu không đầy đủ, hợp lệ thì yêu cầu doanh nghiệp bổ sung, hoàn thiện hồ sơ theo quy định;
Bước 3: Phòng Việc làm - An toàn lao động tiến hành thẩm định hồ sơ, nếu đạt yêu cầu trình lãnh đạo Sở Lao động - Thương binh và Xã hội xem xét gia hạn Giấy phép. Trường hợp thẩm định không đạt thì trả lời bằng văn và nêu rõ lý do;
Bước 4: Doanh nghiệp nhận kết quả tại Phòng Việc làm - An toàn lao động thuộc Sở Lao động –Thương binh và Xã hội.
Điều kiện thực hiện
Nội dung Văn bản qui định
- Địa điểm đặt trụ sở, chi nhánh của doanh nghiệp phải ổn định và có thời hạn từ 3 năm (36 tháng) trở lên, nằm ở vị trí thuận lợi và đủ diện tích cho việc giao dịch, hoạt động của Doanh nghiệp;
- Có ít nhất 300 triệu đồng Việt Nam ký quỹ tại Ngân hàng để giải quyết các rủi ro và các khoản đền bù có thể xảy ra trong quá trình hoạt động;
- Có ít nhất 03 nhân viên có trình độ cao đẳng trở lên, có năng lực hành vi dân sự đầy đủ, lý lịch rõ ràng.
Văn bản đề nghị gia hạn giấy phép của doanh nghiệp;
Giấy phép đã hết hạn;
Bản sao các giấy tờ chứng minh theo quy định về trụ sở, bộ máy chuyên trách, việc thực hiện ký quỹ tại Ngân hàng:
Số bộ hồ sơ: 1 bộ
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [0]
...
TTHC đang xem
Gia hạn giấy phép hoạt động dịch vụ việc làm cho doanh nghiệp, chi nhánh doanh nghiệp - Phú Thọ
Số hồ sơ:
T-PTH-BS85
Cơ quan hành chính:
Phú Thọ
Lĩnh vực:
Lao động – Việc làm
Tình trạng:
Còn áp dụng

0
42