Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-PTH-BS86
Cơ quan hành chính: Phú Thọ
Lĩnh vực thống kê: Lao động – Việc làm
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Không
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Lao động- Thương binh và Xã hội
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Nộp hồ sơ trực tiếp tại tại phòng Việc làm - An toàn lao động thuộc Sở Lao động- Thương binh và Xã hội Phú Thọ. Địa chỉ: đường Nguyễn Tất Thành, Trưng Vương, Việt Trì, Phú Thọ; Điện thoại: 0210.3843827 - Fax: 0210.3843827
Thời hạn giải quyết: Không quá 15 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ
Đối tượng thực hiện: Tổ chức
Kết quả thực hiện: Giấy phép hoạt động dịch vụ việc làm
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: Doanh nghiệp chuẩn bị đầy đủ hồ sơ và nộp tại phòng Việc làm - An toàn lao động thuộc Sở Lao động- Thương binh và Xã hội Phú Thọ;
Bước 2: Phòng Việc làm - An toàn lao động kiểm tra hồ sơ nếu hồ sơ đầy đủ, hợp lệ thì tiếp nhận; nếu không đầy đủ, hợp lệ thì yêu cầu doanh nghiệp bổ sung, hoàn thiện hồ sơ theo quy định;
Bước 3: Phòng Việc làm - An toàn lao động tiến hành thẩm định hồ sơ nếu đạt yêu cầu trình lãnh đạo Sở Lao động - Thương binh và Xã hội xem xét cấp lại Giấy phép. Trường hợp thẩm định không đạt thì trả lời bằng văn và nêu rõ lý do;
Bước 4: Doanh nghiệp nhận kết quả tại Phòng Việc làm - An toàn lao động.
Văn bản đề nghị cấp lại Giấy phép của doanh nghiệp
Giấy phép bị hư hỏng hoặc bản sao các giấy tờ chứng minh việc thay đổi một trong các nội dung của giấy phép
Số bộ hồ sơ: 1 bộ
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [0]
...
TTHC đang xem
Cấp lại giấy phép hoạt động dịch vụ việc làm cho doanh nghiệp, chi nhánh doanh nghiệp - Phú Thọ
Số hồ sơ:
T-PTH-BS86
Cơ quan hành chính:
Phú Thọ
Lĩnh vực:
Lao động – Việc làm
Tình trạng:
Còn áp dụng

0
33